Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zmiana terminu skladania ofert w przetargu na Rewitalizację zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim

Na podstawie art. 12a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z wpływem do Zamawiającego kolejnych pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesuwa termin skladania ofert w przetargu na "Rewitalizację zabytkowego budynku szkoly w Brzeźnie Wielkim" na dzień 19.10.2009 r. na godz. 10.00. Zamawiajacy...

Odpowiedzi na pytania nr 2 Wykonawców dla przetargu Rewitalizacja zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim

W załączeniu pytania Wykonawców oraz odpowiedzi na nie dot. przetargu na Rewitalizację zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców - Wymiana pokrycia dachu na budynku Kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Jabłowie i orynnowanie

Pytanie: W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wymaga się zastosowania dachówki ceramicznej w powłoce naturalnej i kolorze ceglastej czerwieni MNICH - MNISZKA ANTICO jedynym producentem jest firma CREATON. Z informacji uzyskanych od przedstwiciela wynika źe , dostawa w/w dachówki jest możliwa w roku 2010. W związku...

Zmiana terminu składania ofert w przetargu Rewitalizacja zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim

Na podstawie art. 12a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z wpływem do Zamawiającego pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesuwa termin skladania ofert w przetargu na "Rewitalizację zabytkowego budynku szkoly w Brzeźnie Wielkim" na dzień 15.10.2009 r. na godz. 10.00

Remont instalacji pomp ciepła w Zespole Szkół w Jabłowie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - NR – 163101- 2009

Rewitalizacja zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zatrzymaj banner przewijany