Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Nad Stawem w Okolu

Starogard Gdański: Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Nad Stawem w Okolu Numer ogłoszenia: 90771 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 21.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 55493-2011 na wykonanie zadania pn: „Budowa drogi gminnej na ulicy Kwiatowej i Południowej w miejscowości Kokoszkowy wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 222”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Zamawiający wybrał ofertę nr 2 złożoną przez: Przedsiębiorstwo...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku

Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza w dniu 16 marca 2011 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku 1. Powierzenie zadań własnych gminy obejmują następujące działania na rzecz mieszka-ńców gminy Starogard G

Opracowanie studium lokalizacyjnego i projektu koncepcyjnego budowy ul. Grzybka na terenie Gminy Miejskiej i Gminy Wiejskiej Starogard Gdański

Starogard Gdański: Opracowanie studium lokalizacyjnego i projektu koncepcyjnego budowy ul. Grzybka na terenie Gminy Miejskiej i Gminy Wiejskiej Starogard Gdański Numer ogłoszenia BZP: 86487 - 2011; data zamieszczenia BZP: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Odpowiedzi nr 5 na pytania Wykonawcy do przetargu "Budowa drogi gminnej na ulicy Kwiatowej i Południowej w miejscowosci Kokoszkowy wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewodzką nr 222"

Pytanie nr 1 Wykonawcy: Dotyczy konstrukcji drogi gminnej dla kategorii ruchu KR3. Według SIWZ i przekrojów normalnych warstwa odcinająca z pospółki ma grubość 20 cm, a zgodnie z opisem technicznym grubość 30 cm. Jaką grubość przyjąć do wyceny? Odpowiedź Zamawiającego na pyt. nr 1: Dla warstwy odcinającej z pospółki...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 63253-2011 na wykonanie zadania „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Budowa drogi gminnej na ulicy Kwiatowej i Południowej w miejscowości Kokoszkowy wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 222”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Zamawiający wybrał ofertę nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo...

Ogłoszenie o przetargu na podział działki nr 60/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Okole, Gmina Starogard Gdański

Starogard Gdański: Podział działki nr 60/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Okole, Gmina Starogard Gdański Numer ogłoszenia: 80567 - 2011; data zamieszczenia: 11.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...

Odpowiedzi nr 4 na pytania Wykonawcy do przetargu "Budowa drogi gminnej na ulicy Kwiatowej i Południowej w miejscowosci Kokoszkowy wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewodzką nr 222"

Zamawiający informuje, że wplynęło pytanie do w/w przetargu. Pytanie nr 1: W p-cie 3.1 – Rury Kanalizacji Deszczowej Opisu Technicznego dla Kanalizacji deszczowej Zamawiający zapisał, iż „Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano rury PCV firmy REHAU lub rury firmy WAVIN. Rury te spełniają wymagania klasy sztywności...

Odpowiedzi nr 3 na pytania Wykonawcy do przetargu "Budowa drogi gminnej na ulicy Kwiatowej i Południowej w miejscowosci Kokoszkowy wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewodzką nr 222"

Zamawiający informuje, że wplynęło pytanie do niniejszego przetargu. Pytanie nr 1: Działajac na podstawie art. 38 ustawy "Prawo zamowień publicznych" z dnia 29 stycznia 2004 r. prosimy o podanie zakresow ilościowych (przedmiarów robót) koniecznych do wykonania zadania - Budowa drogi gminnej na ulicy Kwiatowej i Południowej w miejscowosci...

Odpowiedzi nr 2 na pytania Wykonawcy do przetargu "Budowa drogi gminnej na ulicy Kwiatowej i Południowej w miejscowosci Kokoszkowy wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewodzką nr 222"

Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania i uwagi do niniejszego przetargu. Pytanie nr 1: Stosownie do treści pkt. 3.2 SIWZ, „Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce inwestycji celem sprawdzenia stanu istniejącej drogi oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz w celu uzyskania...

Zatrzymaj banner przewijany