Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycjęą - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części gminy Starogard Gd. - Budowa sieci kanalizacyjnej Kolincz - Owidz - Barchnowy

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 300902-2009 na wykonanie usługi „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją – Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części gminy Starogard Gdański – budowa kanalizacji sanitarnej Kolincz – Owidz - Barchnowy ” Postępowanie o udzielenie ww....

Wymiana pokrycia dachu na budynku kościoła pw.św. Wawrzsyńca w Jabłowie i orynnowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - NR – 332000 - 2009 przetarg nieograniczony na : Projekt pn.: „Wymiana pokrycia dachu na budynku kościoła parafialnego w Jabłowie i orynnowanie” współfinansowany...

Remont instalacji pomp ciepła w Zespole Szkół w Jabłowie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - NR – 163101- 2009 przetarg nieograniczony na „Remont instalacji pomp ciepła w Zespole Szkół w Jabłowie” Informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177): 1. Nazwa i adres...

Rewitalizacja zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1 Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. /58/ 56 250 67 fax. /58/ 56 246 41 2 Tryb zamówienia Postępowanie...

Wymiana pokrycia dachu na budynku kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Jabłowie - odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Dotyczy: wymiany pokrycia dachu na budynku kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Jabłowie. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Pytanie : Proszę o potwierdzenie , że przy wymianie pokrycia dachu Wykonawca ma zastosować...

Ogłoszenie o wyniku postepowania - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją – Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części gminy Starogard Gdański – budowa kanalizacji sanitarnej Kolincz – Owidz - Barchnowy

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 300902-2009 na wykonanie usługi „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją – Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części gminy Starogard Gdański – budowa kanalizacji sanitarnej Kolincz – Owidz - Barchnowy ” Postępowanie o udzielenie ww....

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją – Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części gminy Starogard Gdański – budowa kanalizacji sanitarnej Kolincz – Owidz - Barchnowy

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 300902-2009 na wykonanie usługi „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją – Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części gminy Starogard Gdański – budowa kanalizacji sanitarnej Kolincz – Owidz - Barchnowy ” Postępowanie o udzielenie ww....

Wymiana pokrycia dachu i orynnowania na budynku kościoła pw. św. Wawrzyńca w Jabłowie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - NR – 300012 - 2009 przetarg nieograniczony na : Projekt pn.: „Wymiana pokrycia dachu na budynku kościoła parafialnego w Jabłowie i orynnowanie” współfinansowany...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 127405-2009 na wykonanie zadania „Budowa odcinków sieci wodociągowych w Kręgu i Kolinczu gmina Starogard Gdański”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z 2007 poz. 1655 z póź. zm. Zamawiający wybrał ofertę nr 5 złożoną przez: Przedsiębiorstwo...

Unieważnienie postepowania - Wymiana pokrycia dachu na budynku na budynku kościoła

Parafia Rzymsko-Katolicka unieważnia postępowanie przetargowe na wykonanie wymiany pokrycia dachu na budynku kościoła w Jabłowie ze względu na wskazanie niewłasciwego podmiotu zamówienia. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania ukaże się w terminie późniejszym.

Zatrzymaj banner przewijany