Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu na Urządzenie parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie.

Ogłoszenie powiązane: Numer ogłoszenia podstawowego : 68642 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu w BZP: 60478 - 2013 data 13.02.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, ul. Siko

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego_1 do przetargu nr 60478 z dnia 13.02.2013r pn "Urządzenie parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie",

Gmina Starogard Gdański informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 60478 z dnia 13.02.2013r pn "Urządzenie parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie", na które Zamawiający udziela odpowiedzi: Pytania wykonawcy -1 Sprawdzając...

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn: Urządzenie parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie

Starogard Gdański: Urządzenie parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie Numer ogłoszenia: 60478 - 2013; data zamieszczenia w BZP: 13.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr 37342 z dnia 28.01.2013r na wykonanie zadania"Urządzenie Parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie"

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 37342 Z DNIA 28.01.2013r I. Zamawiający : Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogarrd Gdański

Pytania i odpowiedzi _1 dotyczące przetargu na "Urządzenie parku kultury fizycznej i rekreacji nad Jeziorem w Jabłowie"

Gmina Starogard Gdański informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 37342 z dnia 28.01.2013r pn "Urządzenie parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie" Pytania Wykonawcy nr 1: Czy zamawiający uzupełni dostępne na jego stronie materiały...

Ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane pn "Urządzenie parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie"

Starogard Gdański: Urządzenie parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie Numer ogłoszenia: 37342 - 2013; data zamieszczenia w BZP : 28.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

Zatrzymaj banner przewijany