Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłowie oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Dąbrówce

Starogard Gdański: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłowie oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Dąbrówce. Numer ogłoszenia: 110610 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Odpowiedzi na pytania do postępowania "Dostawa i montaż barier ochronnych linowych oraz dostawa i montaż słupków prowadzących na drodze gminnej nr 213035G Jabłowo-Koteże”

Zamawiający informuje, że wplynęło pytanie do postępowania j.w.: Pytanie Wykonawcy: W nawiązaniu do wymagań Zamawiającego dot. Barier linowych skarpowych dla których uwzględniono parametry techniczne z szerokością pracującą max. W5 i słupkiem np. dwuteowym, zwracamy się z prośbą o zajęcie stanowiska, czy może być zastosowana...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Budowa kanalizacji deszczowej na oś. Nad Stawem w Okolu"

Starogard Gdański: Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Nad Stawem w Okolu Numer ogłoszenia: 95900 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 29.04.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia...

Dostawa i montaż barier ochronnych linowych oraz dostawa i montaż słupków prowadzących na drodze gminnej nr 213035G Jabłowo-Koteże

Starogard Gdański: Dostawa i montaż barier ochronnych linowych oraz dostawa i montaż słupków prowadzących na drodze gminnej nr 213035G Jabłowo-Koteże Numer ogłoszenia: 126011 - 2011; data zamieszczenia: 28.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 63708 z dnia 04.04.2011r pn. „Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej oraz wdrożenie systemu przygotowania wieloletniej prognozy finansowej w Urzędzie Gminy Starogard Gdański”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 63708 z dnia 04.04.2011r pn. „Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej oraz wdrożenie systemu przygotowania wieloletniej prognozy finansowej w Urzędzie Gminy Starogard Gdański” I

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 86487-2011 na wykonanie zadania pn: „Opracowanie studium lokalizacyjnego i projektu koncepcyjnego budowy ul. Grzybka na terenie Gminy Miejskiej i Gminy Wiejskiej Starogard Gdański”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Zamawiający wybrał ofertę nr 6 złożoną przez: NAP-PROJEKT...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na podział działki nr 60/2 położonej w obrębie ewidencyjnym, gmina Starogard Gdański.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na podział działki nr 60/2 położonej w obrębie ewidencyjnym, gmina Starogard Gdański. Urząd Gminy Starogard Gdański informuje, że zostało zakończone postępowanie na podział działki nr 60/2 położonej w obrębie ewidencyjnym, gmina Starogard Gdański. Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Budowa kanalizacji deszczowej na oś. Nad Stawem w Okolu"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 90771 z dnia 21.03.2011r  

Zatrzymaj banner przewijany