Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkolnictwa przedszkolnego związaną z realizacją projektu "Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd."

Starogard Gdański: Usługa w zakresie szkolnictwa przedszkolnego związana z realizacją projektu Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 144210 - 2011;...

Zmiana dotycząca ogłoszenia na „Opracowanie planu prawno-ekonomiczno-finansowego na funkcjonowanie Grodziska Średniowiecznego w miejscowości Owidz”.

Dotyczy: zapytanie ofertowe na „Opracowanie planu prawno-ekonomiczno-finansowego na funkcjonowanie Grodziska Średniowiecznego w miejscowości Owidz”. Uzupełnia się zamówienie o następujące kryterium uczestnictwa w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w przeciągu ostatnich trzech...

Ogłoszenie postępowania poza ustawą PZP na wybór wykonawcy „Planu prawno-ekonomiczno-finansowego na funkcjonowanie Grodziska Średniowiecznego w miejscowości Owidz”.

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na opracowanie planu prawno-ekonomiczno-finansowego (biznes plan z elementami analizy prawnej – zgodnie ze szczegółowym opisem) na funkcjonowanie Grodziska Średniowiecznego w miejscowości Owidz zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzi na pytania nr II do postępowania przetargowego na „Przeprowadzenie analizy wdrażania strategii rozwoju Gminy Starogard Gdański wraz z jej aktualizacją”

Dotyczy: postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania „Przeprowadzenie analizy wdrażania strategii rozwoju Gminy Starogard Gdański wraz z jej aktualizacją”. Do Gminy Starogard Gdański zostały złożone następujące zapytania dotyczące postępowania: 1. Kto ponosi koszty zamieszczenia ankiety na portalu internetowym? ...

Odpowiedzi na pytania nr 1do postępowania przetargowego"Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłowie oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Dąbrówce"

Gmina Starogard Gdański informuje, że wpłynęły pytania od wykonawcy do postępowania jak w tytule, dotyczące zadania „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Dąbrówce” Poniżej zapytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający załącza nowy przedmiar dla budowy wodociagu w Dąbrówce. Pytania Wykonawcy: 1....

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przetargu na realizację zadania "Przeprowadzenie analizy wdrażania strategii rozwoju Gminy Starogard Gdański wraz z jej aktualizacją".

Numer ogłoszenia: 118554 - 2011; data zamieszczenia: 18.05.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 114534 - 2011 data 16.05.2011 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562...

Odpowiedż na pytania nr I do postępowania przetargowego na "Przeprowadzenie analizy wdrażania strategii rozwoju Gminy Starogard Gdański wraz z jej aktualizacją"

Dotyczy: postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania „Przeprowadzenie analizy wdrażania strategii rozwoju Gminy Starogard Gdański wraz z jej aktualizacją”. Do Gminy Starogard Gdański zostały złożone następujące zapytania dotyczące postępowania: 1. Powołując się na artykuł 96 ust. 3 Prawo zamówień...

Zmiana SIWZ - "Przeprowadzenie analizy wdrażania strategii rozwoju Gminy Starogard Gdański wraz z jej aktualiacją"

W załaczniku przedkładamy prawdidłową treść SIWZ. Informujemy, że zmianie uległa wyłącznie: - data zatwierdzenia SIWZ - termin składania ofert (jest wyznaczony na 24.05.2011 na godz. 10.00.) - terminotwarcia ofert (24.05.2011 godz. 10.10.). Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmianie nie ulega ogłoszenie o przetargu, gdyż tam termin...

ogłoszenie przetargu na zadanie:Przeprowadzenie analizy wdrażania strategii rozwoju Gminy Starogard Gdański wraz z jej aktualizacją

Starogard Gdański: Przeprowadzenie analizy wdrażania strategii rozwoju Gminy Starogard Gdański wraz z jej aktualizacją OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard G

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 126011-2011 na wykonanie zadania pn: „Dostawa i montaż barier ochronnych linowych oraz dostawa i montaż słupków prowadzących na drodze gminnej nr 213035G Jabłowo-Koteże”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Zamawiający wybrał ofertę nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo...

Zatrzymaj banner przewijany