Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 490362 – 2012 z 05.12.2012 r. na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rodzaj...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę pomocy dydaktycznych do nauczania w klasach I-III szkół podstawowych związaną z realizacją projektu "Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański"

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr RGM.271.37.2012.AS na dostawę pomocy dydaktycznych do nauczania w klasach I-III szkół podstawowych związaną z realizacja projektu „Zajęcia dodatkowe – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szk&oacu

Ogłoszenie - Przetarg nioegraniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000 PLN

Starogard Gdański: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Numer ogłoszenia: 490362 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Ogłoszenie o przetargu na dostawę pomocy dydaktycznych do nauczania w klasach I-III szkół podstawowych związaną z realizacją projektu "Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański"

Dostawa pomocy dydaktycznych do nauczania w klasach I-III szkół podstawowych związana z realizacją projektu Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 396130-2012 z dnia 12 października 2012 r. na Dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły Rodzaj przetargu: nieograniczony Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pu

Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pod nazwą Dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły

Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pod nazwą Dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły Numer ogłoszenia: 396130 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o wyniku postepowania - Modernizacja - remont drogi gminnej Nr 213031 G w miejscowości Sumin w kierunku miejscowości Zielona Góra

Ogłoszenie o wyniku postępowania - GKI. 193013.2012 na zadanie „Modernizacja – remont drogi gminnej Nr 213031 G w miejscowości Sumin, w kieruku miejscowości Zielona G&oa

Ogłoszenie o wyniku przetargu: Dowóz uczniów na basen

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 366532-212 z dnia 26 września 2012 r. na dowóz uczniów na basen Rodzaj przetargu: nieograniczony Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (

Zatrzymaj banner przewijany