Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 490362 – 2012 z 05.12.2012 r. na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rodzaj...

Odpowiedzi na pytania oraz dodatkowe informacje dotyczące przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000 PLN

Starogard Gd. 10.12.2012 r. FIN.271.2.2012.ES Uczestnicy postępowania przetargowego Gmina Starogard Gdański informuje, że wpłynęły prośby o udostępnienie dokumentów i informacji związanych z przetargiem na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę pomocy dydaktycznych do nauczania w klasach I-III szkół podstawowych związaną z realizacją projektu "Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański"

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr RGM.271.37.2012.AS na dostawę pomocy dydaktycznych do nauczania w klasach I-III szkół podstawowych związaną z realizacja projektu „Zajęcia dodatkowe – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych...

Ogłoszenie - Przetarg nioegraniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000 PLN

Starogard Gdański: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Numer ogłoszenia: 490362 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Ogłoszenie o przetargu na dostawę pomocy dydaktycznych do nauczania w klasach I-III szkół podstawowych związaną z realizacją projektu "Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański"

Dostawa pomocy dydaktycznych do nauczania w klasach I-III szkół podstawowych związana z realizacją projektu Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Budowa hali sportowej przy budynku szkoły w Rywałdzie

Starogard Gdański, 30.10.2012r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 196373 z dnia 12.09.2012r pn. Budowa hali sportowej przy budynku szkoły w Rywałdzie I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Zamawiający...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 396130-2012 z dnia 12 października 2012 r. na Dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły Rodzaj przetargu: nieograniczony Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,...

Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pod nazwą Dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły

Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pod nazwą Dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły Numer ogłoszenia: 396130 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Ogłoszenie o wyniku postepowania - Modernizacja - remont drogi gminnej Nr 213031 G w miejscowości Sumin w kierunku miejscowości Zielona Góra

Ogłoszenie o wyniku postępowania - GKI. 193013.2012 na zadanie „Modernizacja – remont drogi gminnej Nr 213031 G w miejscowości Sumin, w kieruku miejscowości Zielona Góra” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. 1. Zamawiający rozstrzygnął przetarg...

Ogłoszenie o wyniku przetargu: Dowóz uczniów na basen

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 366532-212 z dnia 26 września 2012 r. na dowóz uczniów na basen Rodzaj przetargu: nieograniczony Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t. j. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn....

Zatrzymaj banner przewijany