Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę w zakresie szkolnictwa podstawowego związaną z realizacją projektu „Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na usługę w zakresie szkolnictwa podstawowego związaną z realizacją projektu „Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański” współfinansowanego ze środk...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkolnictwa podstawowego w ramach projektu "Zajecia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański."

Usługa w zakresie szkolnictwa podstawowego związana z realizacją projektu Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański Numer ogłoszenia na portalu UZP: 416542 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie...

Ogłoszenie o unieważnieniu w części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego projektu "Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gd."

Ogłoszenie o unieważnieniu w części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający - Gmina Starogard Gdański działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 7 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia, że, w wyniku...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę w zakresie opieki dziennej nad dziećmi w ramach projektu "Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd."

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na usługę w zakresie opieki dziennej nad dziećmi związaną z realizacją projektu „Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców - IV - dotyczy przetargu na budowę kanalizacji w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową wodociągu w Kokoszkowach

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej&r

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców III - dotyczy przetargu na budowę kanalizacji w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową wodociągu w Kokoszkowach

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej&r

Przetarg nieograniczony na usługę opieki dziennej nad dziećmi w rachach realizacji projektu "Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd.

Przetarg nr RGM.271.44.2011.AS Starogard Gdański: Usługa w zakresie opieki dziennej nad dziećmi związana z realizacją projektu Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd Numer ogłoszenia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 301753 - 2011 ; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE...

Odpowiedzi na II zapytania wykonawców dotyczy Przetargu nieograniczonego Budowa kanalizacji w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszowach wraz z budową wodociągu w Kokoszowach

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego : Budowa kanalizacji w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszowach wraz z budową wodociągu w Kokoszowach 1. Pytanie: .Prosimy o uzupełnienie dokumentacji zamieszczonej na Państwa stronie internetowej o: - Techniczne badania podłoża gruntowego opracowa

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych nr RGM.271.43.2011.AS

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM nr RGM.271.43.2011.AS na dostawę pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych, związaną z realizacją projektu „Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd.” współfinansowanego...

Zatrzymaj banner przewijany