Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY na Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kokoszkowy

‘’Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego’’

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego związanej z realizacją projektu „Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej pomieszczeń Gminie Starogard Gd.” współfinansowanego...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA : pełnienie -wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn; Budowa kompleksu boisk sportowych w m. Kokoszkowy gm. Startogard Gd.

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 348047-2010 z dnia 2010-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Starogard Gdański Określenie wielkości i zakresu zamówienia: w zakres realizacji przedmiotu wchodzi wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego nad następującymi robotami: 1. Budowę boiska do piłki ręcznej o wym. 40 x 20 m z nawierz...

Ogłoszenie o zmówieniu; Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kokoszkowy - gm. Starogard Gdański.

Starogard Gdański: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kokoszkowy gm. Starogard Gd. Numer ogłoszenia: 348047 - 2010; data zamieszczenia: 03.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę notebooków

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę notebooków wraz z oprogramowaniem w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 02.12.2010 &n

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.096.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2010.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 374882 – 2010 z 19.11.2010 r. na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.096.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2010. Rodzaj przetargu: nieograniczony Zamawiający rozstrzygnął przetarg...

Przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego

Starogard Gdański: Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański , ul. Sikorskiego 9,...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY na Budowę kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kokoszkowy

‘’Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego’’

Zatrzymaj banner przewijany