Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 159265-2009 na wykonanie zadania „Rewitalizacja zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

Odpowiedzi na pytania nr 4 Wykonawców wraz ze skorygownym przedmiarem robót budolwanych dla przetargu Rewitalizacja zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim

W przedmiarze budowlanym obejmującym cały zakres prac do wykonania z pkt. 3.1 specyfikacji SIWZ występują niezgodności: Pyt.1

Odpowiedzi na pytania nr 3 Wykonawców dla przetargu Rewitalizacja zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim

Pyt. 1. W przedmiarze „Przyłącze wody” uwzględniono: wodomierz dn 50, zawór antyskażeniowy typ BA oraz filtr. Zawór powtarza się w przedmiarze

Zmiana terminu skladania ofert w przetargu na Rewitalizację zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim

Na podstawie art. 12a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z wpływem do Zamawiającego kolejnych pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesuwa termin skladania ofert w przetargu na "Rewitalizację zabytkowego budynku szkoly w Brzeźnie Wielkim" na dzień 19.10.2009 r. na godz. 10.00. Zamawiajacy...

Zatrzymaj banner przewijany