Przetargi (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku powtórzenia czynności- Budowa hali sportowej przy Szkole podstawowej w Kokoszkowach

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY w wyniku powtórzenia czynności w postępowaniu I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 osoba do kontaktu – Marian Firgon, Maria Michel. II. Tryb i przedmiot zamówienia: a. Rodzaj zamówienia...

Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty-Budowa hali sportowej przy SP w Kokoszkowach

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 osoba do kontaktu – Marian Firgon, Maria Michel. II. Tryb i przedmiot zamówienia: a. Rodzaj zamówienia – przetarg nieograniczony na...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie specjalistycznych usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie specjalistycznych usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy. Na podstawie art.25, art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593 z późniejszymi zmianami, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie specjalistycznych usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie specjalistycznych usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy. Na podstawie art.25, art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593 z późniejszymi zmianami, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy...

Budowa odcinka chodnika w miejscowości Kolincz

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 239820-2008 na wykonanie zadania „Budowa odcinka chodnika w miejscowości Kolincz” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 231192-2008 na wykonanie zadania „Modernizacja stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Kokoszkowach gmina Starogard Gdański”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 164 z dnia 14 września 2006 poz.1163 Zamawiający odrzuca ofertę 1 wykonawcy: Ofertę...

Budowa chodnika w miejscowości Kolincz

Informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177): 1. Nazwa i adres zamawiającego. Gmina Starogard Gd. 83-200 Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9 2. Określenia trybu zamówienia. Przetarg nieograniczony – art. 39 – Ustawy –Prawo...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie - Budowa odcinka ulicy Sosnowej i Kwiatowej w Kokoszkowach

Gmina Starogard Gdański Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gd tel: centrala (058) 562 50 67 fax:(058) 562 46 41 www.starogardgd.ug.pl e-mail: starogardgd@ug.pl Starogard Gdański, 2008.10.23 wg. rozdzielnika: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 227444-2008 na wykonanie zadania „Budowa...

Wyjaśnienia - dotyczy przetargu na budowę odcinków ulic Sosnowei i Kwiatowej w Kokoszkowach

Dotyczy: przetargu na budowę odcinka ulicy Sosnowej i Kwiatowej w Kokoszkowach Pytanie: Prosimy o podanie precyzyjnych danych dotyczących typu i symboliki złączy kablowych. Odpowiedź: Do łączenia żył kabli należy zastosować łączniki UB -2A oraz osłony typu XAGA 43/8 i XAGA 55/12.

Modernizacja stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Kokoszkowach gmina Starogard Gdański

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1 Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. /58/ 56 250 67 fax. /58/ 56 246 41 2 Tryb zamówienia Postępowanie przeprowadzone...

Zatrzymaj banner przewijany