Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji środowiskowej

PPN.6220.11.2018.MA                                                                                           Starogard Gdański, 21.05.2018 r. 

  

OBWIESZCZENIE

 

o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Stosownie do art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1405 ze zm.)

 

Urząd Gminy w Starogardzie Gd. zawiadamia, że:

 

21.05.2018 r. zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie instalacji do zagospodarowania gazu składowiskowego na terenie ZUOK „Stary Las”.

 

prowadzone na wniosek Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o., Stary Las 9, 83-200 Starogard Gd.

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą w terminie 7 dni zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia w wydziale PPN tut. Urzędu – pokój nr 325 w godzinach pracy urzędu.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.05.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Adamowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2018 11:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Adamowska
Ilość wyświetleń: 92
24 maja 2018 11:23 Monika Adamowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany