Komunikaty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę cateringu podczas warsztatów grupowych dla uczestników "Zielonej Szkoły"

Ogłoszenie o wyborze oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr RGM.271.9.2016.BSz

na usługę cateringu podczas warsztatów grupowych dla uczestników „Zielonej Szkoły”

związanej z realizacją projektu

 „Postaw na własny rozwój – wzmacnianie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy”, prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone dnia 10.11.2016 na stronie internetowej www.bip.starogardgd.ug.pl oraz na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim złożono następujące oferty:

 

1)       w części I – zapewnienie cateringu dla  uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Bobowie. Warsztaty odbywać się będą od czwartku do soboty w budynku szkoły w Bobowie przy ul. Gimnazjalnej  20. Planowane szkolenie dobędzie się w terminie: 01-03 XII 2016 dla 53 uczniów PG.

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Oferowana cena brutto (zł)

Punkty uzyskane za kryterium   ceny (A)

Punkty uzyskane za kryterium B (spełnienie klauzuli społecznej lub zatrudnieniowej)

Punkty uzyskane za kryterium C (zaoferowanie dodatkowej cechy jakościowej)

Suma uzyskanych punktów

Uwagi

1

„DISCO-BAR”

Michał Dombrzalski

Przysiersk

Ul. Tucholska 19

86-122 Bukowiec

 

Nie dotyczy

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Oferta została wycofana

10

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Restauracja K2

Katarzyna Langowska

Ul. Wczasowa 30

83-224 Borzechowo

6000,00

80,00

10,00

10,00

100,00

Brak

 

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Restauracja K2

Katarzyna Langowska, Ul. Wczasowa 30, 83-224 Borzechowo

 

2)       w części II - zapewnienie cateringu dla  uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Bobowie. Warsztaty odbywać się będą od czwartku do soboty w budynku szkoły w Bobowie przy ul. Gimnazjalnej  20. Planowane szkolenie dobędzie się w terminie: 8-10 XII 2016 dla 81 uczniów PSP.

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Oferowana cena brutto (zł)

Punkty uzyskane za kryterium   ceny (A)

Punkty uzyskane za kryterium B (spełnienie klauzuli społecznej lub zatrudnieniowej)

Punkty uzyskane za kryterium C (zaoferowanie dodatkowej cechy jakościowej)

Suma uzyskanych punktów

Uwagi

2

„DISCO-BAR”

Michał Dombrzalski

Przysiersk

Ul. Tucholska 19

86-122 Bukowiec

 

Nie dotyczy

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Oferta została wycofana

11

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Restauracja K2

Katarzyna Langowska

Ul. Wczasowa 30

83-224 Borzechowo

9200,00

80,00

10,00

10,00

100,00

Brak

 

 

 

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Restauracja K2

Katarzyna Langowska, Ul. Wczasowa 30, 83-224 Borzechowo

 

3)       w części III - zapewnienie cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Wielkim. Warsztaty odbywać się będą od czwartku do soboty w budynku PSP w Brzeźnie Wielkim przy ul. Szkolnej 5. Planowane szkolenie odbywać się będzie w terminie 24-26 XI 2016 dla 42 uczniów PSP.

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Oferowana cena brutto (zł)

Punkty uzyskane za kryterium   ceny (A)

Punkty uzyskane za kryterium B (spełnienie klauzuli społecznej lub zatrudnieniowej)

Punkty uzyskane za kryterium C (zaoferowanie dodatkowej cechy jakościowej)

Suma uzyskanych punktów

Uwagi

3

„DISCO-BAR”

Michał Dombrzalski

Przysiersk

Ul. Tucholska 19

86-122 Bukowiec

 

Nie dotyczy

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Oferta została wycofana

12

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Restauracja K2

Katarzyna Langowska

Ul. Wczasowa 30

83-224 Borzechowo

4800,00

80,00

10,00

10,00

100,00

Brak

 

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Restauracja K2

Katarzyna Langowska, Ul. Wczasowa 30, 83-224 Borzechowo

 

4)       w części IV - zapewnienie cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrówce. Warsztaty odbywać się będą od piątku do soboty w budynku szkoły w Dąbrówce przy ul. Starogardzkiej 47. Planowane szkolenie odbywać się będzie w terminie 25-26 XI 2016 dla 58 uczniów PSP.

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Oferowana cena brutto (zł)

Punkty uzyskane za kryterium   ceny (A)

Punkty uzyskane za kryterium B (spełnienie klauzuli społecznej lub zatrudnieniowej)

Punkty uzyskane za kryterium C (zaoferowanie dodatkowej cechy jakościowej)

Suma uzyskanych punktów

Uwagi

4

„DISCO-BAR”

Michał Dombrzalski

Przysiersk

Ul. Tucholska 19

86-122 Bukowiec

 

Nie dotyczy

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Oferta została wycofana

13

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Restauracja K2

Katarzyna Langowska

Ul. Wczasowa 30

83-224 Borzechowo

6600,00

80,00

10,00

10,00

100,00

Brak

 

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Restauracja K2

Katarzyna Langowska, Ul. Wczasowa 30, 83-224 Borzechowo

 

 

5)       w części V - zapewnienie cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rokocinie. Warsztaty odbywać się będą od czwartku do soboty, w budynku szkoły w Rokocinie przy ul. Parkowej 2. Planowane szkolenie odbywać się będzie w terminie 24-26 XI 2016 dla 48 uczniów PSP.

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Oferowana cena brutto (zł)

Punkty uzyskane za kryterium   ceny (A)

Punkty uzyskane za kryterium B (spełnienie klauzuli społecznej lub zatrudnieniowej)

Punkty uzyskane za kryterium C (zaoferowanie dodatkowej cechy jakościowej)

Suma uzyskanych punktów

Uwagi

5

„DISCO-BAR”

Michał Dombrzalski

Przysiersk

Ul. Tucholska 19

86-122 Bukowiec

 

Nie dotyczy

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Oferta została wycofana

14

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Restauracja K2

Katarzyna Langowska

Ul. Wczasowa 30

83-224 Borzechowo

5500,00

80,00

10,00

10,00

100,00

Brak

 

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Restauracja K2

Katarzyna Langowska, Ul. Wczasowa 30, 83-224 Borzechowo

 

6)       w części VI - zapewnienie cateringu dla uczniów Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie. Warsztaty odbywać się będą od czwartku do soboty, w budynku szkoły w Rywałdzie przy ul. Szkolnej 4. Planowane szkolenie odbędzie się w terminie 24-26 XI 2016 dla 27 uczniów PG.

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Oferowana cena brutto (zł)

Punkty uzyskane za kryterium   ceny (A)

Punkty uzyskane za kryterium B (spełnienie klauzuli społecznej lub zatrudnieniowej)

Punkty uzyskane za kryterium C (zaoferowanie dodatkowej cechy jakościowej)

Suma uzyskanych punktów

Uwagi

6

„DISCO-BAR”

Michał Dombrzalski

Przysiersk

Ul. Tucholska 19

86-122 Bukowiec

 

Nie dotyczy

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Oferta została wycofana

15

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Restauracja K2

Katarzyna Langowska

Ul. Wczasowa 30

83-224 Borzechowo

3100,00

80,00

10,00

10,00

100,00

Brak

 

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Restauracja K2

Katarzyna Langowska, Ul. Wczasowa 30, 83-224 Borzechowo

 

7)       w części VII - zapewnienie cateringu dla uczniów Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie. Warsztaty odbywać się będą od czwartku do soboty, w budynku szkoły w Rywałdzie przy ul. Szkolnej 4. Planowane szkolenie odbędzie się w terminie 01-03 XII 2016 dla 54  uczniów PSP.

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Oferowana cena brutto (zł)

Punkty uzyskane za kryterium   ceny (A)

Punkty uzyskane za kryterium B (spełnienie klauzuli społecznej lub zatrudnieniowej)

Punkty uzyskane za kryterium C (zaoferowanie dodatkowej cechy jakościowej)

Suma uzyskanych punktów

Uwagi

7

„DISCO-BAR”

Michał Dombrzalski

Przysiersk

Ul. Tucholska 19

86-122 Bukowiec

 

Nie dotyczy

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Oferta została wycofana.

16

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Restauracja K2

Katarzyna Langowska

Ul. Wczasowa 30

83-224 Borzechowo

6200,00

80,00

10,00

10,00

100,00

Brak

 

 

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Restauracja K2

Katarzyna Langowska, Ul. Wczasowa 30, 83-224 Borzechowo

 

8)       w części VIII - zapewnienie cateringu dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Suminie. Warsztaty odbywać się będą od czwartku do soboty w budynku szkoły w Suminie, Sumin 38. Planowane szkolenie odbędzie się w terminie 01-03 XII 2016 dla 74 uczniów PSP.

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Oferowana cena brutto (zł)

Punkty uzyskane za kryterium   ceny (A)

Punkty uzyskane za kryterium B (spełnienie klauzuli społecznej lub zatrudnieniowej)

Punkty uzyskane za kryterium C (zaoferowanie dodatkowej cechy jakościowej)

Suma uzyskanych punktów

Uwagi

8

„DISCO-BAR”

Michał Dombrzalski

Przysiersk

Ul. Tucholska 19

86-122 Bukowiec

 

Nie dotyczy

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Oferta została wycofana

17

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Restauracja K2

Katarzyna Langowska

Ul. Wczasowa 30

83-224 Borzechowo

8500,00

80,00

10,00

10,00

100,00

Brak

 

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Restauracja K2

Katarzyna Langowska, Ul. Wczasowa 30, 83-224 Borzechowo

 

9)       w części IX - zapewnienie cateringu dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Kokoszkowach. Warsztaty odbywać się będą od czwartku do soboty, w budynku szkoły w Kokoszkowach przy ul. Szkolnej 24. Planowane szkolenie odbywać się będzie w terminie 01-03 XII 2016 dla 48 uczniów PG.

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Oferowana cena brutto (zł)

Punkty uzyskane za kryterium   ceny (A)

Punkty uzyskane za kryterium B (spełnienie klauzuli społecznej lub zatrudnieniowej)

Punkty uzyskane za kryterium C (zaoferowanie dodatkowej cechy jakościowej)

Suma uzyskanych punktów

Uwagi

9

„DISCO-BAR”

Michał Dombrzalski

Przysiersk

Ul. Tucholska 19

86-122 Bukowiec

 

Nie dotyczy

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

Oferta została wycofana

18

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Restauracja K2

Katarzyna Langowska

Ul. Wczasowa 30

83-224 Borzechowo

5500,00

80,00

10,00

10,00

100,00

Brak

 

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Restauracja K2

Katarzyna Langowska, Ul. Wczasowa 30, 83-224 Borzechowo

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2016 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartłomiej Sadowski
Ilość wyświetleń: 868
18 listopada 2016 13:01 Bartłomiej Sadowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany