Komunikaty

Zapytanie ofertowe na usługę cateringu podczas warsztatów grupowych dla uczestników "Zielonej Szkoły"

Gmina Starogard Gdański, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) realizując zasadę konkurencyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na następujący przedmiot zamówienia:

 

USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS WARSZTATÓW GRUPOWYCH DLA UCZESTNIKÓW ”ZIELONEJ SZKOŁY”

 

 

 Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu pn. „Postaw na własny rozwój - wzmocnienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 1. Informacje o  Zamawiających:

 

1.1      Zamawiającym upoważnionym do udzielenia zamówienia wspólnego jest:

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

NIP: 5922079828

Strona internetowa:  www.bip.starogardgd.ug.pl

 

          1.2     Zamawiającym wspólnym jest:

Gmina Bobowo

ul. Gdańska 12

83-212 Bobowo

NIP: 5922085421

Strona internetowa:  www.bip.ugbobowo.nv.pl

 

1.3  Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Anita Schleser, Beata Szadokierska,

Fax 58 562 46 41        

godziny urzędowania: 8:00 – 14:00                

adres e-mail: schleser@ugstarogard.pl, szadokierska@ugstarogard.pl,

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

2.1  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Starogard Gdański (631 uczniów) i Gminy Bobowo (134 uczniów) wg systemu: czwartek - obiad, przekąska, kolacja; piątek - obiad, przekąska, kolacja; sobota - śniadanie 1, śniadanie 2, przekąska, obiad, w okresie od 24  listopada  2016 roku do 10 grudnia 2016 roku. Wykonawca każdorazowo ustala na bieżąco z Dyrektorem danej szkoły termin cateringu i przewidywaną liczbę uczestników. Wykaz szkół ( dane adresowe i kontaktowe ) objętych przedmiotową usługą wykazano w zał. Nr 3 do nin. ogłoszenia.

 

2.2  Wymagania dotyczące organizacji usługi cateringu:

 

1)    Wykonawca zapewnia dostarczenie następujących zestawów posiłków dla każdego uczestnika:

I dnia szkolenia: obiad, kolacja, przekąski, woda mineralna 0,5l, sok 330 ml

II dzień szkolenia: obiad, kolacja, przekąski, woda mineralna 0,5l, sok 330 ml

III dzień szkolenia: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, przekąski woda mineralna 0,5l, sok 330 ml

a)    Śniadanie: w formie kanapek z wędliną lub żółtym serem z dodatkami warzyw: sałata/ ogórek/ pomidor/ papryka/rzodkiewka/jajko; ect

b)    Drugie śniadanie: w formie  kanapek z wędliną lub żółtym serem z dodatkami warzyw: sałata/ ogórek/ pomidor/ papryka/rzodkiewka/jajko; ect

c)    Obiad: w formie przynajmniej drugiego dania obiadowego. Obiad powinien być wysokoenergetyczny, powinien dostarczać w odpowiedniej ilości wszystkie podstawowe składniki odżywcze ( białko, węglowodany, a także składniki mineralne i witaminy). Obiady jednodaniowe powinny odpowiadać zasadom dobrego żywienia dzieci i młodzieży szkolnej pod względem gramatury, wartości odżywczych, kaloryczności. Obiad podawany powinien być w formie bufetu: do wyboru przynajmniej dwa rodzaje mięsa lub mięso i ryba, surówka lub warzywa gotowane oraz porcja dodatków skrobiowych (ziemniaki/makaron/ryż/kasza) według indywidualnego zapotrzebowania. Wykonawca zobowiązuje się przewidzieć możliwość serwowania pełnowartościowych dokładek.

d)    Przekąski: w formie świeżych owoców lub warzyw, drożdżówki/krojone ciasto drożdżowe, kruchych ciasteczek

e)    Kolacja: w formie kanapek z wędliną lub żółtym serem z dodatkami warzyw: sałata/ ogórek/ pomidor/ papryka/rzodkiewka/jajko; ect

f)     Każdemu uczniowi należy zapewnić  0,5l wody mineralnej (naturalna woda mineralna nisko lub średniozmineralizowana, woda źródlana lub woda stołowa w butelce 0,5l) oraz 300 ml soku (sok owocowy 100% bez dodatku cukru w butelce o poj. min. 300 ml)

2)    Wykonawca zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji szkoleń wskazane przez Zamawiającego (wykaz placówek wraz z adresami i numerami kontaktowymi do dyrektorów szkół – załącznik nr 3). Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.

3)    Wykonawca zapewnienia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, talerze, półmiski,   szklanki/kubeczki, sztućce, dzbanki,  itp.) zgodnie z wymaganiami menu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.

 

2.3  Wykonawca  zobowiązuje się do:

1)      Przygotowywania posiłków  zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2015 r. Poz. 594 ze zm.) oraz zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia oraz ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 r. Poz. 1412) oraz uwzględniać zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

2)      świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych;

3)      przyrządzania posiłków w dniu świadczenia usług cateringowych,;

4)      przygotowywania posiłków na bazie produktów wysokiej jakości; ryby podawane w zestawach powinny być świeże i pozbawione ości - filetowane, dania gorące powinny posiadać odpowiednią temperaturę w momencie podania, owoce powinny być czyste i dojrzałe;

5)      przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych. W przypadku produktów przetworzonych, takich jak  soki, woda, cukier, mleko, itp. Oferent zobowiązuje się że będą one posiadać datę przydatności do spożycia wygasającą nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem wykonania usług·,

6)      zapewnienia obsługi do wydawania posiłków, rozumianej jako działanie osoby lub osób, odpowiedzialnych za rozmieszczenie potraw oraz sprzątanie w trakcie i po zakończeniu zajęć.

7)      zapewnienia odpowiednich urządzeń grzewczych w tym przedłużaczy, kabli niezbędnych do ich podłączenia i do wykonania usługi;

8)      uprzątnięcia naczyń i sprzętu oraz wywiezienia śmieci pozostałych po posiłkach.

 

2.4  W związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do:

1)      używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,

2)      dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników,

3)      kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,

4)      zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności.

 

2.5  Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków.

 

 

 1. Podział zamówienia na części

 

Zamawiający dokonał zamówienia na 9 części:

 

Część I – zapewnienie cateringu dla  uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Bobowie. Warsztaty odbywać się będą od czwartku do soboty w budynku szkoły w Bobowie przy ul. Gimnazjalnej  20. Planowane szkolenie dobędzie się w terminie: 01-03 XII 2016 dla 53 uczniów PG. Zamawiającym jest Zamawiający wspólny.

 

Część II - zapewnienie cateringu dla  uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Bobowie. Warsztaty odbywać się będą od czwartku do soboty w budynku szkoły w Bobowie przy ul. Gimnazjalnej  20. Planowane szkolenie dobędzie się w terminie: 8-10 XII 2016 dla 81 uczniów PSP. Zamawiającym jest Zamawiający wspólny.

 

Część III – zapewnienie cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Wielkim. Warsztaty odbywać się będą od czwartku do soboty w budynku PSP w Brzeźnie Wielkim przy ul. Szkolnej 5. Planowane szkolenie odbywać się będzie w terminie 24-26 XI 2016 dla 42 uczniów PSP. Zamawiającym jest Zamawiający upoważniony.

 

Część IV – zapewnienie cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrówce. Warsztaty odbywać się będą od piątku do soboty w budynku szkoły w Dąbrówce przy ul. Starogardzkiej 47. Planowane szkolenie odbywać się będzie w terminie 25-26 XI 2016 dla 58 uczniów PSP. Zamawiającym jest Zamawiający upoważniony.

 

Część V – zapewnienie cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rokocinie. Warsztaty odbywać się będą od czwartku do soboty, w budynku szkoły w Rokocinie przy ul. Parkowej 2. Planowane szkolenie odbywać się będzie w terminie 24-26 XI 2016 dla 48 uczniów PSP. Zamawiającym jest Zamawiający upoważniony.

 

Część VI – zapewnienie cateringu dla uczniów Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie. Warsztaty odbywać się będą od czwartku do soboty, w budynku szkoły w Rywałdzie przy ul. Szkolnej 4. Planowane szkolenie odbędzie się w terminie 24-26 XI 2016 dla 27 uczniów PG. Zamawiającym jest Zamawiający upoważniony.

 

Część VII – zapewnienie cateringu dla uczniów Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie. Warsztaty odbywać się będą od czwartku do soboty, w budynku szkoły w Rywałdzie przy ul. Szkolnej 4. Planowane szkolenie odbędzie się w terminie 01-03 XII 2016 dla 54  uczniów PSP. Zamawiającym jest Zamawiający upoważniony.

 

Część VIII– zapewnienie cateringu dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Suminie. Warsztaty odbywać się będą od czwartku do soboty w budynku szkoły w Suminie, Sumin 38. Planowane szkolenie odbędzie się w terminie 01-03 XII 2016 dla 74 uczniów PSP. Zamawiającym jest Zamawiający upoważniony.

 

Część IX – zapewnienie cateringu dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Kokoszkowach. Warsztaty odbywać się będą od czwartku do soboty, w budynku szkoły w Kokoszkowach przy ul. Szkolnej 24. Planowane szkolenie odbywać się będzie w terminie 01-03 XII 2016 dla 48 uczniów PG. Zamawiającym jest Zamawiający upoważniony.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów szkoleń. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do bieżącego ustalania z dyrekcją szkoły harmonogramu oraz ostatecznej liczby uczestników w grupie.

 

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca jest uprawniony do złożenia ofert na wybraną przez siebie liczbę części zamówienia.

 

 1. Wspólny słownik zamówień

Kod CPV : 55520000-1, 55312000-0, 55321000-6, 55320000-9

 

 1. Wyłączenia podmiotów z realizacji zamowienia

7.1  Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

2)    posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji

3)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

4)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Kryteria oceny oferty i sposób oceny ofert:

 

8.1  Kryteriami wyboru są:

 

1)    Cena – kryterium A:

Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 80 pkt w kryterium ceny. Liczba punktów w ww. kryterium obliczona zostanie według wzoru:

A = najniższa oferowana cena/cena ocenianej oferty x 80

 

Cenę za przedmiot zamówienia Oferent przedstawia w „formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie koszty Zamawiającego. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Zaproponowana cena winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją usługi cateringu.

Zamawiający wskazuje, że ceną oferty jest cena brutto zamówienia, zawierająca ewentualny podatek VAT.

 

2)    Spełnienie przez wykonawcę klauzuli społecznej lub zatrudnieniowej – kryterium B:

Oferta Wykonawcy może otrzymać 10 pkt w kryterium klauzuli społecznej/zatrudnieniowej  (weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do formularza oferty);

 

3)    Cechy jakościowe cateringu tj. ilość rodzajów oferowanych owoców lub warzyw w ramach przekąski – kryterium C:

Oferta Wykonawcy może otrzymać 10 pkt w kryterium jakościowym za zaproponowanie więcej niż 2 rodzajów owoców lub 2 rodzajów warzyw w ramach przekąski (weryfikowane na podstawie oferty Wykonawcy).

 

8.2  Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów będącą sumą uzyskaną na podstawie wszystkich ocenianych kryteriów A+B+C

8.3  Punkty będą obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8.4  Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

 1. Informacja o sposobie realizacji zamówienia:

 

9.1  O wyborze oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej www.bip.starogardgd.ug.pl.

9.2  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

9.3  Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na realizację usługi.

1)    W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:

a)    okresu i harmonogramu realizacji umowy

2)    Ponieważ strony zawierają umowę w wyniku wspólnie przeprowadzonego postępowania rozliczenia pomiędzy stronami będą odbywały się na podstawie oddzielnych faktur wystawionych przez Wykonawcę osobno dla Zamawiającego upoważnionego do udzielenia zamówienia wspólnego (Gmina Starogard Gdański) za usługę zrealizowaną dla szkół z terenu Gminy Starogard Gdański oraz osobno dla Zamawiającego wspólnego (Gmina Bobowo) za usługę zrealizowaną dla szkół z terenu Gminy Bobowo.

 

Płatność  nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 21 dni.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

 

Oferta musi mieć formę pisemną (wersja papierowa) i powinna być sporządzona w języku polskim.

Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do nin. zapytania ofertowego.

Ofertę złożyć należy w kopercie z danymi Wykonawcy, zaadresowaną:

Gmina Starogard Gdański,  ul. Sikorskiego 9  83-200 Starogard Gdański,

z dopiskiem:  ,,Oferta na usługę cateringu dla uczestników projektu Postaw na własny rozwój”.

 

 1. Miejsce i termin dostarczenia ofert:

 

Urząd Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, pok. nr 19 (sekretariat) do dnia 17.11.2016r., do godz. 11:00.

Ofertę można dostarczyć pocztą lub osobiście na w/w adres.

 

 1. Termin i miejsce otwarcia złożonych ofert i podania wyniku oceny ofert:

17.11.2016r., godz. 11:15, Urząd Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, pok.22

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – zał. Nr 1 do zapytania ofertowego
 2. Oświadczenie Wykonawcy
 3. Wykaz adresów placówek – zał. Nr 3 do zapytania ofertowego

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2016 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartłomiej Sadowski
Ilość wyświetleń: 1128
10 listopada 2016 14:57 Bartłomiej Sadowski - Dodanie załącznika [zal_nr_3_do_zapytania_ofertowego_rgm27192016bsz__wykaz_zdresow.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2016 14:56 Bartłomiej Sadowski - Dodanie załącznika [zal_nr_2_do_zapytania_ofertowego_rgm27192016bsz.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2016 14:55 Bartłomiej Sadowski - Dodanie załącznika [zal_nr_1_do_zapytania_ofertowego_rgm27192016bsz.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany