Komunikaty

Ogłoszenie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w treści załącznika nr 6 (formularz ofertowy) do zapytania ofertowego nr RGM.271.14.2014.BSz na projekt, wydruk i dostawę materiałów promocyjnych

Gmina Starogard Gdański informuje, że w  treści załącznika nr 6 (formularz ofertowy) do zapytania ofertowego nr RGM.271.14.2014.BSz na projekt, wydruk i dostawę materiałów promocyjnych zaistniała omyłka pisarska dotycząca nazwy projektu.

było:

Składam/y ofertę na  projekt, wydruk i dostawę materiałów promocyjnych określonych
w zapytaniu ofertowym nr RGM.271.14.2012.BSz, związanych z realizacją projekt „Przedszkole na wsi - Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) w Gminie Starogard Gdański” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

jest:

Składam/y ofertę na  projekt, wydruk i dostawę materiałów promocyjnych określonych
w zapytaniu ofertowym nr RGM.271.14.2012.BSz, związanych z realizacją projekt „Zajęcia pozalekcyjne szansą na zrównoważony rozwój uczniów wiejskich szkół podstawowych w Gminie Starogard Gdański ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RGM.271.14.2014.BSz dotyczy realizacji projektu „Zajęcia pozalekcyjne szansą na zrównoważony rozwój uczniów wiejskich szkół podstawowych w Gminie Starogard Gdański”.

 

Jednocześnie informuję, że w/w omyłka pisarska, nie rzutuje na ważność dotychczas złożonych ofert.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2014 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartłomiej Sadowski
Ilość wyświetleń: 956
01 lipca 2014 13:58 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6__formularz_ofertowy_po_sprostowaniu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lipca 2014 13:57 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany