Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Szpęgawsk

Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r., poz. 1971 ze zm.) zawiadamia się,

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ‘’SIWIAŁKA’’ zlokalizowanego we wsi Siwiałka

Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1971 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Firmy Wielobranżow

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 159424-2008

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 159424-2008 na wykonanie zadania "Remont drogi gminnej Żabno-Kręgski Młyn". Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia...

Zatrzymaj banner przewijany