Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy Starogard Gd. informuje, że zostało zakończone postępowanie na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Starogard Gd. Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Oferty otworzono dnia 08.09.2008r. Zamawiający rozstrzygnął...

Budowa ronda w ciągu drogi gminnej w Brzeźnie Wielkim

Dotyczy: budowy ronda w cągu drogi gminnej w Brzeźnie Wielkim Pytanie: 1. Z pozycji 25 przedmiaru wynika, że należy ułożyć warstwę wiążącą grubości 5 cm, natomiast z przekroju normalnego gr 7 cm. Jaką grubość przyjąć do wyceny? Odpowiedź na pyt. 1 Do wyceny przyjmujemy warstwę wiążąca gr 7 cm. Pytanie: 2. Z pozycji 26 przedmiaru...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy kanalizacji sanitarnej Kolincz, Owidz, Barchnowy

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 ze zm.) w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr...

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Szpęgawsk

Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r., poz. 1971 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Urzędu Gminy Starogard Gd. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie...

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ‘’SIWIAŁKA’’ zlokalizowanego we wsi Siwiałka

Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1971 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Firmy Wielobranżowej K.Z.M., A.Kacprzyk,S.Zając,K.Myszka, ul.Wodna 4, 83-120 Subkowy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska dotyczącej projektu

OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art.32 ust.1 ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150), Urząd...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 159424-2008

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 159424-2008 na wykonanie zadania "Remont drogi gminnej Żabno-Kręgski Młyn". Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej 222 stanowiącej dojazd do autostrady A1 na odcinku od km ok. 44+730 w m. Starogard Gd. do km ok. 48+693 w m. Jabłowo

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r., poz. 1971 ze zm.), w związku z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 25 z 2008 r., poz. 150, Urząd Gminy Starogard Gd. zawiadamia, że na wniosek Zarządu...

OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska dla przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi wojewódzkiej 222 stanowiącej dojazd do autostrady A1 na odcinku od km ok. 44+730 w m. Starogard Gd. do km ok. 48+693 w m. Jabłowo

OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art.32 ust.1 ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150), Urząd Gminy...

ołoszenie o wyniku przetargu na dowożenie uczniów do szkół w roku szk. 2008/09

Starogard Gdański, 20.08.2008 r. Znak sprawy 169934-2008 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO „DOWOŻENIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY STAROGARD GDAŃSKI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2008/2009” z dnia 20 sierpnia 2008 roku Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było...

Zatrzymaj banner przewijany