Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wynikiów postępowania na wykonanie 2 tablic informacyjnych obustronnych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem

Wyniki postępowania na wykonanie 2 tablic informacyjnych obustronnych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30.000 euro (Zarządzenie Nr RGM/32/2014...

Ogłoszenie zapytania ofertowego na wykonanie 2 tablic informacyjnych obustronnych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem

Ogłoszenie zapytania ofertowego na wykonanie 2 tablic informacyjnych obustronnych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30.000 euro (Zarządzenie...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr RGM.271.11.2016.AS na Dostawę mikroskopów, osprzętu i preparatów do mikroskopów

Starogard Gdański, dn. 09.12.2016r. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Gmina Starogard Gdański informuje o unieważnieniu postępowania nr ref. RGM.271.11.2016.AS na: "Dostawę mikroskopów, osprzętu i preparatów do mikroskopów", wszczętego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych...

Wyniki postępowania na zadanie: na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dotyczącego zadania "Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo'.

Wyniki postępowania na zadanie: na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dotyczącego zadania "Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo.” na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z

ogłoszenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stary Las

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu&n

Praca urzędu 23 grudnia

Informujemy wszystkich zainteresownych iż w dniu 23 grudnia 2016 roku, tj. w piątek Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim będzie czynny w godzinach 7.15 - 12.15, natomiast kasa w godzinach 7.15 - 11.00.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr RGM.271.13.2016.AS - DOSTAWA KAMER CYFROWYCH I APARATÓW CYFROWYCH

Gmina Starogard Gdański informuje, że w związku z brakiem wystarczających środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia publicznego, unieważnia postępowanie nr RGM.271.13.2016.AS na DOSTAWĘ KAMER CYFROWYCH I APARATÓW CYFROWYCH, związanego z realizacją projektu: „Postaw na własny rozwój – wzmacnianie...

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr RGM.271.12.2016.AS na dostawę wag analitycznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr RGM.271.12.2016.AS na DOSTAWĘ WAG ANALITYCZNYCH związanej z realizacją projektu „Postaw na własny rozwój – wzmacnianie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy”, prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działania...

Odpowiedź na kolejne pytania Wykonawców ws. zamówienia publicznego RGM.271.12.2016.AS na dostawę wag analitycznych

Gmina Starogard Gdański udziela odpowiedzi na następujące pytanie Wykonawcy ws. zamówienia publicznego RGM.271.12.2016.AS na DOSTAWĘ WAG ANALITYCZNYCH: Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści wagę bez legalizacji oraz spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza wagi...

Zapytanie o wycenę wykonania usługi wykonania projektu, wydruku i dostawy materiałów promocyjnych

Gmina Starogard Gdański zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę usługi wykonania projektu, wydruku i dostawy materiałów promocyjnych związanych z realizacją projektu „Postaw na własny rozwój - wzmocnienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy”. Opis usługi: Usługa polega na przygotowaniu projektu...

Zatrzymaj banner przewijany