Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wynikach w otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej

Ogłoszenie o wynikach w otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej Gmina Starogard Gdański ogłasza, iż w wyniku...

Wyjaśnienia do treści regulaminu w ogłoszeniu o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z dnia 27.11.2015r.

W odpowiedzi na zapytanie Gmina Starogard Gdański wyjaśnia definicję pojęcia edukator, użytego w regulaminie konkursu w ogłoszeniu o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z dnia 27.11.2015r. Definicja pojęcia: Edukator – osoba posiadająca odpowiednie predyspozycje i umiejętności,...

„E-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE”

Gmina Starogard Gdański w związku ze zgłaszaniem przez mieszkańców chęci rozwoju umiejętności cyfrowych przystąpiła do tworzenia projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Ze względu na konieczność zdiagnozowania potrzeb w zakresie...

Zmiany do ogłoszenia o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z dnia 27.11.2015r.

Gmina Starogard Gdański informuje o zmianach w regulaminie konkursu na partnera, stanowiącego załącznik do ogłoszenia z dnia 27.11.2015r.

www.google.pl

Biuro ewidencji ludności będzie nieczynne

Wójt Gminy Starogard Gdański informuje, że w dniach 16-18 grudnia 2015 roku biuro ewidencji ludności będzie nieczynne dla interesantów. Wnioski o wydanie dowodu osobistego składać można w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.

Sprostowanie do ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z dnia 27.11.2015r.

Sporostowanie do ogłoszenia o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej Gmina Starogard Gdański koryguje omyłkę...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej Gmina Starogard Gdański działając zgodnie z art. 33 ustawy...

Zatrzymaj banner przewijany