Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Praca urzędu w sylwestra 31 grudnia 2014 roku

INFORMACJA W dniu 31 grudnia 2014 roku Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim będzie czynny w godzinach 7.15-15.15, natomiast kasa urzędu w godzinach 7.15-11.00.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w 2015 roku

Pełna informacja o ogłoszonym konkursie wraz z załacznikami dostępna jest pod adresem: http://starogardgd.ug.pl/prog_ws5.html

zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na: wykonanie materiałów promocyjnych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30.000 euro (Zarządzen

Uwaga na bezpłatne usługi paramedyczne!!!

Uwaga na bezpłatne usługi paramedyczne!!!

Urząd Gminy w Starogardzie Gd. informuje, że nie prowadzi, ani nie wspiera akcji darmowych masaży na terenie gminy. W ostatnim czasie z zapytaniem takim zgłosili się do nas mieszkańcy Rokocina, z którymi kontaktowała się pewna firma oferująca bezpłatne usługi paramedyczne. Firma informowała mieszkańców, że akcje wspiera Urząd...

Zapytanie o szacunkowy koszt wykonania i dostawy materiałów promocyjnych w ramach projektu ,,e- Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Starogard Gdański"

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o składanie ofert do szacunkowej wyceny wartości przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku do niniejszego ogłoszenia do dnia 03.12.2014r. Planowany termin realizacji zamówienia: styczeń 2015r. Oferty należy składać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu ofertowym, elektronicznie...

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy na dostawę materiałów biurowych w ramach realizacji projektu „Zajęcia pozalekcyjne szansą na zrównoważony rozwój uczniów wiejskich szkół podstawowych w Gminie Starogard Gdański”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr RGM.271.50.2014.AS na dostawę materiałów biurowych wpłynęła jedna oferta złożona przez: Borma Sp z o.o. ul. Sambora 3 83-200 Starogard Gdański Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została uznana za najkorzystniejszą.

Informacja o podjęciu uchwał w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Gmina Starogard Gdański informuje o podjęciu uchwał o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W załączeniu przedkładamy uchwały podjęte przez Radę Gminy Starogard Gdański.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałow biurowych - poprawienie omyłek

Gmina Starogard Gdański informuje, że w ogłoszeniu "Zapytanie ofertowe na dostawę materiałow biurowych", związanym z realizacją projektu „Zajęcia pozalekcyjne szansą na zrównoważony rozwój uczniów wiejskich szkół podstawowych w Gminie Starogard Gdański”, znak sprawy:RGM .271.50.2014.AS, dokonano poprawienia...

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów biurowych. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu „Zajęcia pozalekcyjne szansą na zrównoważony rozwój uczniów wiejskich szkół podstawowych w Gminie Starogard Gdański”, który jest współfinansowany...

Zatrzymaj banner przewijany