Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki postępowania na dostawę schodołaza do transportu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w celu pokonania barier architektonicznych w postaci schodów

Wyniki postępowania na dostawę schodołaza do transportu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w celu pokonania barier architektonicznych w postaci schodów na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii...

Wyniki postępowania na wykonanie 15 tablic z regulaminem placów zabaw wraz z stelażami i ich montażem - Gminny Program Odnowy Wsi w 2011r.

Wyniki postępowania na wykonanie 15 tablic z regulaminem placów zabaw wraz z stelażami i ich montażem z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją Gminnego Programu...

Wyniki postępowania na wykonanie 2 tablic pamiątkowych wraz z ich montażem – projekt rekonstrukcja grodziska w Owidzu dofinansowana z RPO WP

Wyniki postępowania na wykonanie 2 tablic pamiątkowych wraz z ich montażem na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta Gminy Starogard Gdański...

Zapytanie ofertowe na dostawę schodołaza do transportu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę schodołaza do transportu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w celu pokonania barier architektonicznych w postaci schodów na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych...

Zapytanie ofertowe na wykonanie 15 tablic z regulaminem placów zabaw wraz z stelażami i ich montażem

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie 15 tablic z regulaminem placów zabaw wraz z stelażami i ich montażem z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). Przedmiot zamówienia związany...

Ogłoszenie konkursu na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu Infrastruktura towarzysząca dla grodziska średniowiecznego w Owidzu etap II – budowa pozostałej infrastruktury turystycznej

Gmina Starogard Gdański ogłasza otwarty nabór dla organizacji pozarządowych w celu wyboru partnera dla realizacji zadania „Infrastruktura towarzysząca dla grodziska średniowiecznego w Owidzu etap II – budowa pozostałej infrastruktury turystycznej”. Wybór partnera nastąpi na podstawie zaproponowanych przez organizację:...

Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 tablic pamiątkowych wraz z ich montażem - projekt rekonstrukcja grodziska w Owidzu dofinansowany z RPO WP

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie 2 tablic pamiątkowych wraz z ich montażem na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007...

Wyniki postępowania na wykonanie 1 tablicy informacyjnej z konstrukcją wolnostojącą oraz jej montażem w ramach projektu ,,Budowa drogi gminnej na ulicy Kwiatowej i Południowej w miejscowości Kokoszkowy wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 222”

Wyniki postępowania na wykonanie 1 tablicy informacyjnej z konstrukcją wolnostojącą oraz jej montażem, z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 ze zmianami). Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu ,,Budowa drogi gminnej...

zapytanie ofertowe na wykonanie 1 tablicy informacyjnej z konstrukcją wolnostojącą oraz jej montażem w ramach projektu ,,Budowa drogi gminnej na ulicy Kwiatowej i Południowej w miejscowości Kokoszkowy wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 222”

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie 1 tablicy informacyjnej z konstrukcją wolnostojącą oraz jej montażem, z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 ze zmianami). Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją...

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu "zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd."

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów biurowych, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta Gminy...

Zatrzymaj banner przewijany