Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki postępowania na przeprowadzenie audytu - PO IiŚ

Wyniki postępowania na przeprowadzenie audytu w zakresie prawidłowości księgowania środków Unii Europejskiej dla projektu realizowanego w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących...

Sprostowanie do zapytania ofertowego Nr RGM 341/662/2010 z dnia 16.12.10r. na przeprowadzenie audytu w zakresie prawidłowości księgowania środków Unii Europejskiej - PO IiŚ

W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr RGM 341/662/2010 z dnia 16.12.2010r. zmienia się wysokość podatku VAT z 22% na 23%. Zmienia się treść pkt 6 zapytania ofertowego Nr RGM 341/662/2010 z dnia 16.12.2010r. na następującą: ,,Oferty można składać do dnia 29.12.2010r. do godz. 10.00 wyłącznie w formie...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu w zakresie prawidłowości księgowania środków Unii Europejskiej - PO IiŚ

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie audytu w zakresie prawidłowości księgowania środków Unii Europejskiej dla projektu realizowanego w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych...

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu "Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd."

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów biurowych, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta Gminy...

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu "Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd."

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów biurowych, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta Gminy...

ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z

Sprostowanie do wyników postępowania na wykonanie 14 tablic pamiątkowych wraz z ich montażem - PO IiŚ

W zestawieniu Wykonawców dodaje się jeden podmiot, który omyłkowo nie został ujęty w pierwotnej wersji wyników umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym treść wyników postępowania na wykonanie 14 tablic pamiątkowych zmienia się na następującą: Wyniki postępowania na wykonanie...

Wyniki postępowania na wykonanie 14 tablic pamiątkowych wraz z ich montażem - PO IiŚ

Wyniki postępowania na wykonanie 14 tablic pamiątkowych wraz z ich montażem na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta Gminy Starogard Gdański...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE 14 TABLIC PAMIĄTKOWYCH WRAZ Z ICH MONTAŻEM - POIiŚ

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie 14 tablic pamiątkowych wraz z ich montażem na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007...

Otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie Uchwały nr XLIII/395/2006 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 21 lipca 2006r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza: otwarty konkurs ofert, mając...

Zatrzymaj banner przewijany