Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów komputerowych -KIS - sposób na aktywizację zawodową na wsi.

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę akcesoriów komputerowych, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta...

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów przemysłowych -KIS - sposób na aktywizację zawodową na wsi.

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę artykułów przemysłowych, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta...

Zapytanie ofertowe na dostawę papieru do sprzętu drukarskiego oraz materiałów biurowych -KIS - sposób na aktywizację zawodową na wsi.

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę papieru do sprzętu drukarskiego oraz materiałów biurowych, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscoweo planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI Na podstawie art. 39 ust.1 i 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), informuję o przystąpieniu do opracowania ...

SPROSTOWANIE DA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR RGM 341/326/2009 Z 23.11.2009R. - ZMIANA PKT 2/11, FORMULARZ W WERSJI EDYTOWALNEJ.

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę sprzętu rehabilitacyjno-sportowego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządze

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNO-SPORTOWEGO - PO KL

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę sprzętu rehabilitacyjno-sportowego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta...

Zapytanie ofertowe na zakup progrmu komputerowego- Zajęcia pozalekcyjne w ramach POKL

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup programu Adobe Photoshop Elements 7.0 Win PL. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta...

Zapytanie ofertowe na zakup mikroskopu-Zajęcia pozalekcyjne w ramach POKL

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup mikroskopu na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta Gminy Starogard Gdański...

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu audio- Zajęcia pozalekcyjne w ramach POKL

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup radiomagnetofonów/radioodtwarzaczy. Zapytanie sporządzono w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 ze zmianami) oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach...

Zapytanie ofertowe na dostawę podręczników i pomocy naukowych- Zajęcia pozalekcyjne w ramach POKL

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę podręczników oraz pomocy naukowych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta...

Zatrzymaj banner przewijany