Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) Wójt...

Zawiadomienie o protokole z rozprawy administracyjnej dotyczącej przedsięwzięcia: rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr 94/1 i 95 w miejscowości Sumin, gmina Starogard Gdański

ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 7, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami), w ramach postępowania prowadzonego na wniosek Pana Dawida Pawłowskiego o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia: Przebudowa drogi gminnej Szpęgawsk – Rywałd (213017G) wraz z infrastrukturą techniczną.

PPN.6220.8.2016.2017.MA Starogard Gdański 27.02.2017 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Obwieszczenie: sprostowanie oczywistej omyłki

PPN.6220.5.2016/17.MA Starogard Gdański, 30.01.2017 r. OBWIESZCZENIE o sprostowaniu oczywistej omyłki Stosownie do art. 49, 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) Wójt Gminy Starogard Gdański zawiadamia, że: dnia 30.01.2017 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji: budowa dróg wraz z infrastrukturą na ul. Osiedle Witosa, ul. Jarzębinowa, Leszczynowa, Kasztanowa, Akacjowa, Głogowa, Kalinowa, Jaśminowa.

PPN.6220.6.2016.2017.MA Starogard Gdański 17.01.2017 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Stosownie do art. 10 §1, art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji w obrębie miejscowości: Okole, Krąg, Linowiec.

PPN.6220.5.2016.2017.MA Starogard Gdański 13.01.2017 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art. 10 §1, art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i...

Obwieszczenie w sprawie decyzji środowiskowej dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w obrębie miejscowości Okole oraz części posesji w miejscowości Krąg i Linowiec.

PPN.6220.5.2016.2017.MA Starogard Gdański 03.01.2017 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia Stosownie do art. 10 §1, art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji środowiskowej dla inwestycji: budowa elektrowni fotowoltaicznej „Starogard Gdański Brzeźno Wielkie (154)” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 1 MW, na działce nr 154 w obrębie ewidencyjnym Brzeźno Wielkie, w gminie Starogard Gdański.

PPN.6220.4.2013.2016.MA Starogard Gdański, 15.12.2016 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu odmownej decyzji środowiskowej Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Obwieszczenie o wyłożeniu uzupełnionego raportu ooś dla inwestycji: Rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr 94/1 i 95 w miejscowości Sumin, gmina Starogard Gdański..

PPN.6220.4.2016.MA Starogard Gdański 13.12.2016 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko Stosownie do art. 10 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), w zawiązku z art. 33, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r....

Wszczęcie postępowania w spr. decyzji środowiskowej: rezydencja LIVE – centrum opieki, rehabilitacji i aktywizacji seniora.

PPN.6220.15.1.2016.MA Starogard Gdański, 06.12.2016 r. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Pana Piotra Pobłockiego, ul. Kleeberga 63, 83-200 Starogard Gd., zostało wszczęte postępowanie...

Zatrzymaj banner przewijany