Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm

Zawiadomienie o protokole z rozprawy administracyjnej dotyczącej przedsięwzięcia: rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr 94/1 i 95 w miejscowości Sumin, gmina Starogard Gdański

ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 7, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami), w ramach postępowania prowadzonego na wniosek Pana Dawida Pawłowskiego o wydanie decyzji środowiskow

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia: Przebudowa drogi gminnej Szpęgawsk – Rywałd (213017G) wraz z infrastrukturą techniczną.

PPN.6220.8.2016.2017.MA Starogard Gdański 27.02.2017 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie: sprostowanie oczywistej omyłki

PPN.6220.5.2016/17.MA Starogard Gdański, 30.01.2017 r. OBWIESZCZENIE o

Zatrzymaj banner przewijany