Obsługa prawna

Obsługa prawna

Stanowiska

Radca Prawny

Informacje

Radca Prawny - Rafał Poślada

- opiniowanie projektów aktów prawnych Rady Gminy oraz Wójta pod względem formalno-prawnym,
- udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady Gminy, Wójta i komórek organizacyjnych urzędu,
- udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Gminę oraz opiniowanie ich projektów,
- wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Gminy i Wójta,
- wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Gminy oraz współudziale w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
- informowanie Wójta i kierowników komórek organizacyjnych urzędu o zmianach w przepisach prawnych dotyczących zakresu ich działania,
- wydawanie opinii prawnych dotyczących w szczególności: spraw kadrowych i osobowych; zawarcia i rozwiązania umów z kontrahentami, zawarcia ugody w - udzielania wyjaśnień pracownikom urzędu w zakresie interpretacji przepisów prawnych i praktycznego ich stosowania,
- udzielania porad prawnych i pomocy prawnej radnym w związku z wykonywaniem przez nich mandatów,
- kontrola i nadzór nad stosowaniem przepisów prawa przez pracowników urzędu.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2011 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 3156
05 marca 2019 11:34 Damian Plewako - Dodanie stanowiska: Radca Prawny.
05 marca 2019 11:25 Damian Plewako - Usunięcie stanowiska: Radca Prawny.
05 sierpnia 2015 12:08 Damian Plewako - Aktualizacja danych stanowiska: Radca Prawny.
Zatrzymaj banner przewijany