Przetargi

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 199700 – 2011 z 14.07.2011 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 203612 – 2011 z 18.07.2011 r. na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2011...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.096.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2010.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 374882 – 2010 z 19.11.2010 r. na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.096.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2010. Rodzaj przetargu: nieograniczony Zamawiający rozstrzygnął przetarg...

Przetarg nieograniczony na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.096.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2010. Numer ogłoszenia: 374882 - 2010; data zamieszczenia: 19.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Zatrzymaj banner przewijany