Zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w gminie Starogard Gdański

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w gminie Starogard Gdański
2. Plan sytuacyjny zajmowanego odcinka pasa drogowego, z obrysem zajmowanych powierzchni
3. Projekt organizacji ruchu
4. Kopię pozwolenia na budowę

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście:

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim 
ul. Sikorskiego 9 
83-200 Starogard Gdański 
Parter - pokój 101

 

Przez Internet:

Jeśli jesteś zainteresowani elektroniczną formą kontaktu z Urzędem Gminy Starogard Gdański, to prawidłowy kontakt z Urzędem powinien odbyć się za pośrednictwem platformy ePUAP, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.

Co to jest ePUAP

Urząd Gminy Starogard Gdański posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /ugstarogard/skrytka

Załóż profil zaufany

 

Opłaty

Wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w gminie Starogard Gdański (na podstawie uchwały Nr XXVIII/252/2005 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 24 marca 2005r.)
W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
1.Prowadzenie robót w pasie drogowym (za 1 m2 powierzchni /dzień)
zajęcie pasa drogowego jezdni do 50 % jej szerokości wynosi 2,50 zł.,
zajęcie pasa drogowego jezdni powyżej 50% jej szerokości wynosi 4,00 zł.,
zajęcie chodników, placów , zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wynosi 2,50zł.,
zajęcie poboczy wynosi 1,00 zł.,

Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień

2.Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania i ruchu drogowego (za 1 m2 powierzchni /rok)

poza obszarem zabudowanym – 25,00 zł.
w obszarze zabudowanym – 50,00 zł.
na drogowym obiekcie inżynieryjnym – 100,00 zł.

Zajęcie powierzchni pasa drogowego zajętej przez przez rzut poziomy urządzenia o powierzchni mniejszej niż 1 m2 traktowane jest jako zajęcie 1m2 pasa drogowego. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lutego 2009 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 6123
20 lutego 2018 11:26 (Damian Plewako) - Aktualizacja danych sprawy.
20 lutego 2018 11:25 (Damian Plewako) - Aktualizacja danych sprawy.
29 maja 2017 12:50 (Damian Plewako) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany