Oferty inwestycyjne

Wybierz rok

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Linowcu

Starogard Gdański 20.06.2011 r. Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza II publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Starogard Gdański zapisanej w KW 42091 położonej w Linowcu oznaczonej geodezyjnie nr 134/9 o pow. 6,5765 ha. Cena wywoławcza – 736.568,00 zł (...

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Linowcu

Starogard Gdański 21.02.2011 r. Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza I publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Starogard Gdański zapisanej w KW 42091 położonej w Linowcu oznaczonej geodezyjnie nr 134/9 o pow. 6,5765 ha. Cena wywoławcza – 868.098,00 zł ( słownie:...

rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Starogard Gdański 05.07.2010 r. Wójt Gminy Starogard Gdański zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości I. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana stanowiąca własność Gminy Starogard Gdański zapisana w KW 42091 położona w Linowcu nr 134/18 o pow. 1,0070 ha ( z udziałem 1/3 cz. w drodze dz....

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przeatrgowym

Starogard Gdański, 28.04.2009 r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 ) Wójt Gminy Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Starogard Gdański przeznaczonych...

Zatrzymaj banner przewijany