Informacja o środowisku

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI dotyczące Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Starogard Gdański na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021

Starogard Gd. 01.07.2014 GKI.620.41.2014.MW OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U....

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska polegającego na budowie hali produkcyjnej do przerobu łososia w Zdunach 40A 83-115 Swarożyn zlokalizowanej na terenie bazy Kooperol Sp. z o.o.

GPK-7624/25/10 Starogard Gdański,10.12.2010 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Starogard Gdański Na podstawie art. 33 ust. 1 i art.73 ust. 1 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz....

Zatrzymaj banner przewijany