Dzierżawa

Wybierz rok

nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów

Starogard Gdański 30.08.2018 r. Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza publiczny nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę gruntów niezabudowanych będących własnością Gminy Starogard Gdański położonych we wsi Krąg oznaczonych geodezyjnie nr 129 o pow. 1,2500 ha zapisanych w Księdze Wieczystej GD1A/00049455/6. Cena...

publiczny ograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Krąg

Starogard Gdański, 21.09.2017 r. Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza publiczny ograniczony ustny przetarg na dzierżawę gruntów niezabudowanych będących własnością Gminy Starogard Gdański położonych we wsi Krąg działka nr 55 o pow. całkowitej 1,1600 ha zapisana w Księdze Wieczystej GD1A/00049455/6. Cena wywoławcza...

publiczny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości we wsi Klonówka

Starogard Gdański, 21.09.2017 r. Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza publiczny nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę gruntów niezabudowanych będących własnością Gminy Starogard Gdański położonych we wsi Klonówka działki nr: 131/3 i 131/5 o pow. całkowitej 1,5802 ha zapisane w Księdze Wieczystej GD1A/00044071/5. ...

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym

Starogard Gdański, 17.08.2017 r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) Wójt Gminy Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Starogard Gdański...

Zatrzymaj banner przewijany