Sołectwo Zduny Kadencja 2013 - 2017

Adres

83-115 Swarożyn

Sołtys

Sołtys

Zdzisław Stanek

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2014

Liczba mieszkańców: 628

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie obsadzenia funkcji sołtysa bez przeprowadzenia głosowania w sołectwie Zduny

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Starogard Gdański
z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie obsadzenia funkcji sołtysa bez przeprowadzenia głosowania
w sołectwie Zduny

Na podstawie §40.3 statutu sołectwa Zduny (Uchwała Rady Gminy Starogard Gdański nr XLV/476/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. oraz Uchwały Rady Gminy Starogard Gdański nr XLVI/511/2014 z dnia 18 września 2014r.) podaje się do wiadomości wyborcom, co następuje:

§ 1 W związku z tym, że Wójt Gminy Starogard Gdański zarejestrował w sołectwie Zduny tylko jednego kandydata na sołtysa, wyborów nie przeprowadza się.
§ 2 Za wybranego sołtysa uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata Zdzisława Stanek.

Zastępca Wójta
Marek Kowalski

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2016

Liczba mieszkańców: 625

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2017

608

Zebranie sołeckie 8 czerwca 2018 roku

W dniu 8 czerwca 2018 roku (piątek) o godzinie 18:00 w przedszkolu w Zdunach, odbędzie się zabranie wiejskie. Głównym tematem zebrania będzie znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Porządek zabrania:
1. Otwarcia zebrania.
2. Wybór protokolanta zabrania.
3. Omówienie ustawy.
4. Głosowanie nad projektem w/w uchwały.
5. Wolne wnioski.
6 Zakończenie zebrania.

Sołtys Wsi Zduny

Zebranie sołeckie 29 sierpnia 2018

O B W I E S Z C Z E N I ESOŁTYS WSI ZDUNY NA ŻĄDANIE WÓJTA


W DNIU 29 SIERPNIA 2018 ROKU (ŚRODA)


O GODZINIE 17.00 ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE


W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZDUNACH,
ZDUNY 26


Porządek Zebrania:

1. Konsultacje w sprawie uchwalenia zmian statutów sołectw Gminy Starogard Gdański.
2. Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2019.
3. Wnioski do budżetu gminy na rok 2019.
SOŁTYS

ZDZISŁAW STANEK

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2018

618

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2012 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 3858
23 stycznia 2019 12:49 Damian Plewako - Aktualizacja danych jednostki.
08 sierpnia 2018 13:54 Damian Plewako - Aktualizacja danych jednostki.
24 maja 2018 11:47 Damian Plewako - Aktualizacja danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany