Sołectwo Zduny Kadencja 2013 - 2017

Adres

83-115 Swarożyn

Sołtys

Sołtys

Zdzisław Stanek

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2014

Liczba mieszkańców: 628

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie obsadzenia funkcji sołtysa bez przeprowadzenia głosowania w sołectwie Zduny

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Starogard Gdański
z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie obsadzenia funkcji sołtysa bez przeprowadzenia głosowania
w sołectwie Zduny

Na podstawie §40.3 statutu sołectwa Zduny (Uchwała Rady Gminy Starogard Gdański nr XLV/476/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. oraz Uchwały Rady Gminy Starogard Gdański nr XLVI/511/2014 z dnia 18 września 2014r.) podaje się do wiadomości wyborcom, co następuje:

§ 1 W związku z tym, że Wójt Gminy Starogard Gdański zarejestrował w sołectwie Zduny tylko jednego kandydata na sołtysa, wyborów nie przeprowadza się.
§ 2 Za wybranego sołtysa uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata Zdzisława Stanek.

Zastępca Wójta
Marek Kowalski

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2016

Liczba mieszkańców: 625

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2017

608

Zebranie sołeckie 8 czerwca 2018 roku

W dniu 8 czerwca 2018 roku (piątek) o godzinie 18:00 w przedszkolu w Zdunach, odbędzie się zabranie wiejskie. Głównym tematem zebrania będzie znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Porządek zabrania:
1. Otwarcia zebrania.
2. Wybór protokolanta zabrania.
3. Omówienie ustawy.
4. Głosowanie nad projektem w/w uchwały.
5. Wolne wnioski.
6 Zakończenie zebrania.

Sołtys Wsi Zduny

Zebranie sołeckie 29 sierpnia 2018

O B W I E S Z C Z E N I ESOŁTYS WSI ZDUNY NA ŻĄDANIE WÓJTA


W DNIU 29 SIERPNIA 2018 ROKU (ŚRODA)


O GODZINIE 17.00 ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE


W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZDUNACH,
ZDUNY 26


Porządek Zebrania:

1. Konsultacje w sprawie uchwalenia zmian statutów sołectw Gminy Starogard Gdański.
2. Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2019.
3. Wnioski do budżetu gminy na rok 2019.
SOŁTYS

ZDZISŁAW STANEK

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2012 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 3586
08 sierpnia 2018 13:54 Damian Plewako - Aktualizacja danych jednostki.
24 maja 2018 11:47 Damian Plewako - Aktualizacja danych jednostki.
05 stycznia 2018 11:13 Damian Plewako - Aktualizacja danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany