Sołectwo Sumin

Adres

83-200 Starogard Gdański

Sołtys

Sołtys

Firgon Marian

Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego w dniu 22.02. 2018r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Sołtys wsi Sumin zawiadamia, iż
w dniu 22 lutego (czwartek) 2018 r.
o godzinie 18:30 ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE
w Suminie w lokalu świetlicy wiejskiej.
Planowana tematyka zebrania;

1. Informacja sołtysa o wykonanych przedsięwzięciach i inicjatywach na terenie wsi Sumin w 2017r.
2. Informacja o planowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych Gminy w do realizacji w 2018r. . Suminie w ramach budżetu Gminy Starogard Gd.
3. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach konkursu „ Aktywne Sołectwo Pomorskie” organizowanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego
4. Podjęcie decyzji w sprawie wyboru zakresu przedsięwzięcia (zgodnego z Planem Odnowy Wsi Sumin) do realizacji w ramach Gminnego Konkursu Odnowy Wsi w 2018r.
4. Sprawy bieżące/ wolne wnioski
Sołtys

Marian Firgon

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2017

705

Zebranie Wiejskie 12 września 2017 roku.

Sołtys wsi Sumin zawiadamia, że dnia 12 września 2017r. (wtorek) o godz. 19,00 odbędzie się zabranie ogólno-wiejskie w lokalu świetlicy wiejskiej w Suminie. tematyka zabrania:
1. informacja z wykonania bieżących zadań.
2. Zaplanowanie podziału środków Funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia do realizacji w 2018r.
3. Wolne wnioski mieszkańców.

Bardzo proszę o uczestnictwo i zgłaszanie problemów dotyczących wsi i zadań sołectwa.
Sumin 06.09.2017
Sołtys M. Firgon

Zebranie Wiejskie 15.02.2017

Sołtys wsi Sumin zawiadamia,
że na podstawie paragrafu 16.1. statutu zwołuje
w dniu 15.02.2017 r. na godzinę 19:00 (środa) mieszkańców Sumina na zebranie wiejskie,
które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Suminie.

Tematyka zebrania:
1. Zmiany w planie odnowy miejscowości Sumin - zadanie kanalizacji miejscowości.
2. Sprawy bieżące.

Sołtys
Marian Firgon

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2016

Liczba mieszkańców: 693

Zebranie wiejskie 18.08.2015 r.

Na podstawie § 16.ust 3. statutu sołectwa zwołuję w dniu 18.08.2016r. na godz. 18,00 ( czwartek) mieszkańców Sumina na zebranie wiejskie, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Suminie


Porządek zebrania;

1. Informacje inwestora o planowanym przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego, poprzez budowę obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu trzody chlewnej w raz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr 94/1 i 95.
Inwestor; Dawid Pawłowski.

2. DyskusjaSołtys
Marian Firgon

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2014

Liczba mieszkańców: 678

Zebranie wiejskie 01.12.2015 r.

Sołtys wsi Sumin zawiadamia,
że na podstawie paragrafu 16.1. statutu zwołuje
w dniu 1.12.2015 r. na godzinę 18:00 (wtorek) mieszkańców Sumina na zebranie wiejskie,
które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Suminie.

Tematyka zebrania:
1. Informacje o planowanym przebiegu obwodnicy Starogardu Gdańskiego i złożonym wniosku Rady Sołeckiej o korektę przebiegu obwodnicy.
2. Sprawy bieżące.

Sołtys
Marian Firgon

obwieszczenie o zwołaniu w dniu 27.06.2018r. zebrania wiejskiego w Suminie

O B W I E S Z C Z E N I E

Sołtys wsi Sumin zawiadamia, iż
w dniu 27 czerwca (środa ) 2018 r.
o godzinie 19:30 na wniosek Rady Gminy ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE
w Suminie w lokalu świetlicy wiejskiej.


Planowana tematyka zebrania;

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Starogard Gdański w sprawie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawani napojów alkoholowych na terenie Gminny Starogard gdański

2. Sprawy bieżące/ wolne wnioski

Sołtys

Marian Firgon

Zebranie sołeckie 6 września 2018 roku

O B W I E S Z C Z E N I ESOŁTYS WSI SUMIN NA ŻĄDANIE WÓJTA


W DNIU 6 WRZEŚNIA 2018 ROKU (CZWARTEK)


O GODZINIE 18.00 ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE


W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUMINIE, SUMIN 24


Porządek Zebrania:

1. Konsultacje w sprawie uchwalenia zmian statutów sołectw Gminy Starogard Gdański.
2. Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2019.
3. Wnioski do budżetu gminy na rok 2019.
SOŁTYS

MARIAN FIRGON

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 stycznia 2015 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 3973
08 sierpnia 2018 13:50 Damian Plewako - Aktualizacja danych jednostki.
20 czerwca 2018 14:02 Marian Firgon - Aktualizacja danych jednostki.
15 lutego 2018 15:02 Marian Firgon - Aktualizacja danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany