Sołectwo Sumin

Adres

83-200 Starogard Gdański

Sołtys

Sołtys

Firgon Marian

Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego w dniu 22.02. 2018r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Sołtys wsi Sumin zawiadamia, iż
w dniu 22 lutego (czwartek) 2018 r.
o godzinie 18:30 ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE
w Suminie w lokalu świetlicy wiejskiej.
Planowana tematyka zebrania;

1. Informacja sołtysa o wykonanych przedsięwzięciach i inicjatywach na terenie wsi Sumin w 2017r.
2. Informacja o planowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych Gminy w do realizacji w 2018r. . Suminie w ramach budżetu Gminy Starogard Gd.
3. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach konkursu „ Aktywne Sołectwo Pomorskie” organizowanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego
4. Podjęcie decyzji w sprawie wyboru zakresu przedsięwzięcia (zgodnego z Planem Odnowy Wsi Sumin) do realizacji w ramach Gminnego Konkursu Odnowy Wsi w 2018r.
4. Sprawy bieżące/ wolne wnioski
Sołtys

Marian Firgon

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2017

705

Zebranie Wiejskie 12 września 2017 roku.

Sołtys wsi Sumin zawiadamia, że dnia 12 września 2017r. (wtorek) o godz. 19,00 odbędzie się zabranie ogólno-wiejskie w lokalu świetlicy wiejskiej w Suminie. tematyka zabrania:
1. informacja z wykonania bieżących zadań.
2. Zaplanowanie podziału środków Funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia do realizacji w 2018r.
3. Wolne wnioski mieszkańców.

Bardzo proszę o uczestnictwo i zgłaszanie problemów dotyczących wsi i zadań sołectwa.
Sumin 06.09.2017
Sołtys M. Firgon

Zebranie Wiejskie 15.02.2017

Sołtys wsi Sumin zawiadamia,
że na podstawie paragrafu 16.1. statutu zwołuje
w dniu 15.02.2017 r. na godzinę 19:00 (środa) mieszkańców Sumina na zebranie wiejskie,
które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Suminie.

Tematyka zebrania:
1. Zmiany w planie odnowy miejscowości Sumin - zadanie kanalizacji miejscowości.
2. Sprawy bieżące.

Sołtys
Marian Firgon

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2016

Liczba mieszkańców: 693

Zebranie wiejskie 18.08.2015 r.

Na podstawie § 16.ust 3. statutu sołectwa zwołuję w dniu 18.08.2016r. na godz. 18,00 ( czwartek) mieszkańców Sumina na zebranie wiejskie, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Suminie


Porządek zebrania;

1. Informacje inwestora o planowanym przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego, poprzez budowę obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu trzody chlewnej w raz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr 94/1 i 95.
Inwestor; Dawid Pawłowski.

2. DyskusjaSołtys
Marian Firgon

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2014

Liczba mieszkańców: 678

Zebranie wiejskie 01.12.2015 r.

Sołtys wsi Sumin zawiadamia,
że na podstawie paragrafu 16.1. statutu zwołuje
w dniu 1.12.2015 r. na godzinę 18:00 (wtorek) mieszkańców Sumina na zebranie wiejskie,
które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Suminie.

Tematyka zebrania:
1. Informacje o planowanym przebiegu obwodnicy Starogardu Gdańskiego i złożonym wniosku Rady Sołeckiej o korektę przebiegu obwodnicy.
2. Sprawy bieżące.

Sołtys
Marian Firgon

obwieszczenie o zwołaniu w dniu 27.06.2018r. zebrania wiejskiego w Suminie

O B W I E S Z C Z E N I E

Sołtys wsi Sumin zawiadamia, iż
w dniu 27 czerwca (środa ) 2018 r.
o godzinie 19:30 na wniosek Rady Gminy ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE
w Suminie w lokalu świetlicy wiejskiej.


Planowana tematyka zebrania;

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Starogard Gdański w sprawie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawani napojów alkoholowych na terenie Gminny Starogard gdański

2. Sprawy bieżące/ wolne wnioski

Sołtys

Marian Firgon

Zebranie sołeckie 6 września 2018 roku

O B W I E S Z C Z E N I ESOŁTYS WSI SUMIN NA ŻĄDANIE WÓJTA


W DNIU 6 WRZEŚNIA 2018 ROKU (CZWARTEK)


O GODZINIE 18.00 ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE


W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUMINIE, SUMIN 24


Porządek Zebrania:

1. Konsultacje w sprawie uchwalenia zmian statutów sołectw Gminy Starogard Gdański.
2. Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2019.
3. Wnioski do budżetu gminy na rok 2019.
SOŁTYS

MARIAN FIRGON

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2018

719

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 stycznia 2015 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 4363
23 stycznia 2019 12:47 Damian Plewako - Aktualizacja danych jednostki.
08 sierpnia 2018 13:50 Damian Plewako - Aktualizacja danych jednostki.
20 czerwca 2018 14:02 Marian Firgon - Aktualizacja danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany