Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcie ofert dla postępowania przetargowego pod nazwą " Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia” "

GKI.7011.13.2018 Starogard Gdański dnia 01.06.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 01.06.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego : Ogłoszenie...

Ogłoszenie o zamówieniu - usługa, " Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu : Modernizacja ulicy Grabowieckiej w Jabłowie "

Ogłoszenie nr 565676-N-2018 z dnia 2018-05-30 r. Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. " Modernizacja ul. Grabowieckiej w Jabłowie" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Ogłoszenie o zamówieniu na "Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków"

Gmina Starogard Gdański: "Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIU OFERTY NA „USŁUGĘ ORGANIZACJI WYCIECZEK EDUKACYJNYCH DLA PRZEDSZKOLAKÓW”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIU OFERTY NA „USŁUGĘ ORGANIZACJI WYCIECZEK EDUKACYJNYCH DLA PRZEDSZKOLAKÓW” Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) – zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA WYKONANIE ZADANIA PN. „ MODERNIZACJA ULICY GRABOWIECKIEJ W JABŁOWIE”

GKI.7013.21.2018/WO Starogard Gdański, 2018-05-24 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA WYKONANIE ZADANIA PN. „ MODERNIZACJA ULICY GRABOWIECKIEJ W JABŁOWIE” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego ( Ogłoszenie nr 543808-N-2018...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na "Budowę odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie"

GKI.271.9.5.2018 MF Starogard Gdański dnia 24.05.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 23.05.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 554764-N-2018...

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków”

RGM. 271.7.2018 Starogard Gdański, dn. 23.05.2018r. INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk-Rywałd"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 547338-N-2018 z dnia 2018-04-18 r. Na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk-Rywałd” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Zamawiający...

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

Ogłoszenie nr 558785-N-2018 z dnia 2018-05-16 r. Gmina Starogard Gdański: Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych" nr ref. RGM.271.4.2018

Starogard Gdański 2018-05-14 RGM. 271.4.2018. Wykonawcy w Postępowaniu przetargowym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych" nr ref. RGM.271.4.2018 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień...

Zatrzymaj banner przewijany