Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 536386 na dostawę pn "Ciągnik z oprzyrządowaniem do piaskowania i odśnieżania".

GKI.271.4.2018 Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 05.04.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 536386-N-2018 z dnia 2018-03-26 r na dostawę...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na przetarg na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli"

Ogłoszenie nr 500072545-N-2018 z dnia 05-04-2018 r. Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 537553-N-2018 Data: 28/03/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard...

Odpowiedzi na pytania Wykonawców w ramach zamówienia "Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli"

Nr postępowania: RGM.271.4.2018 Starogard Gdański 2018-04-04 Wykonawcy w postępowaniu „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” Do dnia 04.04.2018r. wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców. Poniżej każdego pytania Gmina Starogard Gdański udziela odpowiedzi. Pytanie 1: Zwracam się z zapytaniem do części...

informacja o zminie do SIWZ-w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin. Dotyczy zamówienia publicznego nr 534582-N-2018 z dnia 2018-03-21 r

GKI.271.2.1.5.2018 MF Starogard Gd. 29.03.2018r. Zmiana do SIWZ-w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin. Dotyczy zamówienia publicznego nr 534582-N-2018 z dnia 2018-03-21 r . na wykonanie zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin. Zamawiający...

Zmiana do SIWZ-w przetargu na Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie i budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej

Dotyczy zamówienia publicznego nr 537590-N-2018 z dnia 2018-03-28 r na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej. Zamawiający informuje o poprawieniu omyłki w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia...

Odpowiedzi na zapytanie dot. post. przeterg. o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin" ogł. w biulet. UZP nr 534582-N-2018 z 21.03.2018r.

GKI.271.2.1.4.2018.MF Starogard Gd. 29.03.2018r.. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin” ogłoszenie w biuletynie UZP nr 534582-N-2018 z 21.03.2018r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gd...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszych ofert w post. przetarg nr 527389-N-2018 z 06.03.2018 na pełnienie funkcji inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonywaniem zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dabrówka, Rokocin, Koteże"

GKI7013.29i.8.2018.MF Starogard Gdański 28.03.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w post. przetargowym nr 527389-N-2018 z dnia 06.03.2018r. pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości...

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli" nr ref. RGM.271.4.2018

Ogłoszenie nr 537553-N-2018 z dnia 2018-03-28 r. Gmina Starogard Gdański: „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę :Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej

Ogłoszenie nr 537590-N-2018 z dnia 2018-03-28 r. Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem: „Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę :Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynlku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie

Ogłoszenie nr 537057-N-2018 z dnia 2018-03-27 r. Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem: „Termomodernizacji budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Zatrzymaj banner przewijany