Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 523248 na "Termomodernizację budynku przedszkola w Szpęgawsku i budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 523248-N-2018 z dnia 2018-02-26 r. pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246...

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin gm. Starogard Gd."

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin gm. Starogard Gd. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej

Zamawiający informuje o uzupełnieniu adresu firmy Wykonawcy nr 3 w ogłoszeniu informacji z otwarcia ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej z dnia 06.04.2018r. Ogłoszenie w załączeniu. Wójt Gminy Stanisław...

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad termomodernizacją budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie

Zamawiający informuje o uzupełnieniu adresu firmy Wykonawcy nr 3 w ogłoszeniu informacji z otwarcia ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad termomodernizacją budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie z dnia 06.04.2018r. Ogłoszenie w załączeniu. Wójt Gminy Stanisław Połom...

Odpowiedzi nr 2 na pytania Wykonawców w ramach zamówienia "Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli"

Nr postępowania: RGM.271.4.2018 Starogard Gdański 2018-04-06 Wykonawcy w postępowaniu „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” Dotyczy: odpowiedzi na pytania 2 do przetargu na „Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli”. Wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców w zakresie przetargu na „Dostawę...

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej.

GKI.271.6.2018 Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 06.04.2018r o godz. 10:40 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 537590-N-2018 z dnia 2018-03-28 r. na „Pełnienie...

Informacja z otwarcia ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad termomodernizacją budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie

GKI.271.5.2018 Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 06.04.2018r o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 537057-N-2018 z dnia 2018-03-27 r. na „Pełnienie...

Ogłoszenie o zamówieniu na "USŁUGĘ ORGANIZACJI WYCIECZEK EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ZAMÓWIENIU WSPÓLNYM" NUMER REF. RGM.271.6.2018

Ogłoszenie nr 540805-N-2018 z dnia 2018-04-05 r. Gmina Starogard Gdański: "Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów gimnazjów w zamówieniu wspólnym " OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin"

GKI.271.2.1.6.2018 MF Starogard Gdański dnia 05.04.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 05.04.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIU OFERTY NA „USŁUGĘ ORGANIZACJI WYCIECZEK EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJOW W ZAMÓWIENIU WSPÓLNYM”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIU OFERTY NA „USŁUGĘ ORGANIZACJI WYCIECZEK EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJOW W ZAMÓWIENIU WSPÓLNYM” Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) –...

Zatrzymaj banner przewijany