Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w części 1 zamówienia nad wykonywaniem zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach".

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym dotyczącym części 1 zamówienia (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr Dotyczy; postępowania przetargowego nr 513 884-N-2018 z dnia 05.02.2018r. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58)...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach".

GKI.7013.29.i.3.2018MF Starogard Gdański dnia 13.02.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 13.02.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

Ogłoszenie o zamówieniu na : Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn; „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże.”

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn; „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże.” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przeterg. nr 634623-N-2017 z dnia 21.12.2017r. pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sannitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, koteże"

GKI7013.29.10.2018.MF Starogard Gdański 30.01.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w post. przetargowym nr 634623-N-2017 z dnia 21.12.2017r. pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże” w części 1 dotyczącej...

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert przetargowych dla zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dabrówka, Rokocin, koteże"

GKI.7013.29.5a.2018 Starogard Gdański dnia 29.01.2018r. Sprostowanie do ; Informacji na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) - ID wiadomości 405956 Gmina Starogard Gdański w przekazanej informacje z otwarcia ofert w dniu 10.10.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post przeterg. nr 634623 N-2017 z dnia 21.12.2017r. pn "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dabrówka , Rokocin,Koteże '

GKI7013.29.9.2018.MF Starogard Gdański 26.01.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w post. przetargowym nr 634623-N-2017 z dnia 21.12.2017r. pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże” w części 2 i 3...

Informacja z dnia otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych"

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający upoważniony - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.1.2018.AS, pn. „Dostawa...

Informacja z otwarcia ofert przetargowych dla zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”

GKI.7013.29.5.2018 Starogard Gdański dnia 10.01.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 10.10.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Dostawę pomocy dydaktycznych" - nr ref. RGM.271.1.2018.AS

Ogłoszenie www.bzp.uzp.gov.pl nr 500128-N-2018 z dnia 2018-01-02 r. Gmina Starogard Gdański: „Dostawa pomocy dydaktycznych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zatrzymaj banner przewijany