Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” , nr ref. RGM.271.9.2018

RGM. 271.9.2018 Starogard Gdański, dn. 19.06.2018r. INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający -...

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. " Termomodernizacja budynku OSP w Siwiałce"

Ogłoszenie nr 571623-N-2018 z dnia 2018-06-14 r. Gmina Starogard Gdański: Termomodernizacja budynku OSP w Siwiałce OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...

ogłoszenie o zmówieniu na wykonanie zadania pn; "Budowa studni głębinowej na ujęciu w Suminie"

Gmina Starogard Gdański: Budowa studni głębinowej na ujęciu w Suminie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ...

ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie”

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy odwodnienia parkingu wraz budową wodociągu w Suminie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA ,,DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA PRZEDSZKOLI" NR REF. RGM.271.9.2018

Ogłoszenie nr 500130735-N-2018 z dnia 11-06-2018 r. Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 567747-N-2018 Data: 05/06/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard...

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ,,DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA PRZEDSZKOLI"

Nr postępowania: RGM.271.9.2018 Starogard Gdański 2018-06-11 Wykonawcy w postępowaniu „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” Do dnia 08.06.2018r. wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców. Poniżej każdego pytania Gmina Starogard Gdański udziela odpowiedzi. Pytania do części 1 ,,Rozwój fizyczny”: ...

Wezwanie do przedłużenia terminu związania z ofertą w post. dot. zamówienia publicznego nr nr 554764-N z 08.05.2018r. na wykonanie zadania pn. Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociagu w Suminie. dot. Budowy odwodnienia

GKI 271.9.8.2018.MF Starogard Gdański, dnia 08.06.2018r. Wykonawcy biorący udział w postepowaniu Dotyczy; postępowania przetargowego nr 554764-N-2018 z dnia 08.05.2018r . na wykonanie zadania pn. „Budową odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie” . „ WEZWANIE DO PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ...

Informacja z otwarcia ofert przetargowych dla zadania pn. Pełnienie funkcji „Modernizacja ulicy Grabowieckiej w Jabłowie"

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 07.06.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego, Ogłoszenie nr 565676-N-2018 z dnia 2018-05-30 r. dla zadania...

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków”

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ,,DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA PRZEDSZKOLI" NR REF. RGM.271.9.2018

Ogłoszenie nr 567747-N-2018 z dnia 2018-06-05 r. Gmina Starogard Gdański: ,,Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zatrzymaj banner przewijany