Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk-Rywałd"

Ogłoszenie nr 547338-N-2018 z dnia 2018-04-18 r. Gmina Starogard Gdański: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk-Rywałd OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wyk. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin.

GKI.271.2.2.4.2018 MF Starogard Gdański dnia 17.04.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 17.04.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

Informacja z dnia otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr.RGM.271.6.2018

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów gimnazjów w zamówieniu wspólnym" RGM. 271.6.2018 Starogard Gdański, dn. 16.04.2018r. INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych...

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli”

RGM. 271.4.2018 Starogard Gdański, dn. 16.04.2018r. INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin"

GKI. 271.2.1.10.2018.MF Starogard Gdański 16.04.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu przetargowym nr 534582-N-2018 z dnia 21.03.2018r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard...

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. " Modernizacja ul. Grabowieckiej w Jabłowie"

Ogłoszenie nr 543808-N-2018 z dnia 2018-04-13 r. Gmina Starogard Gdański: Modernizacja ul. Grabowieckiej w Jabłowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin"

GKI.271.2.1.8.2018 MF Starogard Gdański dnia 11.04.2018r. Sprostowanie do informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje sprostowanie do informacji z dnia 05.04.2018r. z otwarcia ofert w dniu 05.04.2018 r. o godz....

Ogłoszenie o zamówieniu "Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpegawsku"

Ogłoszenie nr 543164-N-2018 z dnia 2018-04-11 r. Gmina Starogard Gdański: Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Unieważnienie postępowania przetargowego nr 536246 z dnia 26.03.2018r na "Termomoderznizację budynku przedszkola w Szpęgawsku"

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 536246-N-2018 z dnia 2018-03-26 r. na „Termomodernizację budynku przedszkola w Szpęgawsku I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia-przetarg nieograniczony....

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 527660 na "Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnnego w Nowej Wsi Rzecznej"

Wójt GminyZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 527660-N-2018 z dnia 2018-03-07. pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax:...

Zatrzymaj banner przewijany