Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociagu w Suminie in"

GKI. 271.9.10.2018.MF Starogard Gdański 28.06.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu przetargowym nr 554764-N-2018 z dnia 08.05.2018r. na wykonanie zadania Pn; „Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr 558785-N-2018 z dnia 2018-05-16 r.) I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia – przetarg...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na "Budowę studni głębinowej na ujęciu wody w Suminie "

GKI.271.10.1.2018 MF Starogard Gdański dnia 28.06.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 28.06.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ,,DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA PRZEDSZKOLI" NR REF. RGM.271.10.2018

Ogłoszenie nr 580450-N-2018 z dnia 2018-06-28 r. Gmina Starogard Gdański: „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem Modernizacja ulicy Grabowieckiej w Jabłowie"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU DLA ZADANIA PN. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem Modernizacji ulicy Grabowieckiej w Jabłowie” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 565676-N-2018...

Odpowiedzi II na pytania do ogłoszenia o zmówieniu na wykonanie zadania pn; "Budowa studni głębinowej na ujęciu w Suminie"

GKI.271.10.5.2018.MF Starogard Gd. 25.06.2018r. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa studni głębinowej ”. ogłoszenie w biuletynie UZP nr 572521-N-2018 z 13.06.2018r. wpłynęły pytania, na które udzielamy odpowiedzi i wyjaśnień; Gmina Starogard...

Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zmówieniu na wykonanie zadania pn; "Budowa studni głębinowej na ujęciu w Suminie"

GKI.271.10.4.2018.MF Starogard Gd. 22.06.2018r. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa studni głębinowej ”. ogłoszenie w biuletynie UZP nr 572521-N-2018 z 13.06.2018r. wpłynęły pytania, na które udzielamy odpowiedzi i wyjaśnień; Gmina Starogard...

INFORMACJA Z OCENY OFERT w przetargu nieograniczonym nr ref. RGM.271.8.2018 pn. „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków”

INFORMACJA Z OCENY OFERT w przetargu nieograniczonym nr ref. RGM.271.8.2018 pn. „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn....

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli" nr ref. RGM.271.9.2018

Starogard Gdański 2018-06-21 RGM. 271.9.2018 Wykonawcy w Postępowaniu przetargowym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli" nr ref. RGM.271.9.2018 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r....

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na ełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie"

GKI.271.11.4.2018 MF Starogard Gdański dnia 20.06.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 23.05.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

Zatrzymaj banner przewijany