Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże gm. Starogard Gd.

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże gm. Starogard Gd. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę pomocy dydaktycznych" nr ref. RGM.271.3.2018

Ogłoszenie nr 527089-N-2018 z dnia 2018-03-06 r. Gmina Starogard Gdański: „Dostawa pomocy dydaktycznych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pn. Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie

Zamawiajacy informuje o zmianie ogłoszenia nr 523248-N-2018 z dnia 26.02.2018r dotyczącego ogłoszenia o zamówieniu pn "Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie" Zmianie ulegają następujące zapisy w SIWZ: I. W §8 ust.3 dodano pkt 3.7, dotyczący wymagania od Wykonawcy dodatkowego...

Zawiadomienie o unieważnieniu post. przetarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie .

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr Dotyczy; postępowania przetargowego nr 518 888-N-2018 z dnia 15.02.2018 r. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 Tryb...

Zawiadomienie o unieważnieniu post. przetarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w części 2 zamówienia nad wykonywaniem zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteże"

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym dotyczącym części 2 zamówienia (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr Dotyczy; postępowania przetargowego nr 513 884-N-2018 z dnia 05.02.2018r. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel....

Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie

Ogłoszenie nr 523248-N-2018 z dnia 2018-02-26 r. Gmina Starogard Gdański: Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Unieważnienie postępowania Nr ref. RGM.271.1.2018.AS na "Dostawę pomocy dydaktycznych"

Ogłoszenie nr 500041177-N-2018 z dnia 26-02-2018 r. Gmina Starogard Gdański: „Dostawa pomocy dydaktycznych” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. ptarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem zadania pn. Rozbudowa oczyszczlni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudowąą sieci kan. sanit. w miejscowości Dąbrówka Rokocin Koteże w cz. 2 zamówienia

GKI7013.29i.9.2018.MF Starogard Gdański 23.02.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w post. przetargowym nr 513884-N-2017 z dnia 05.02.2017r. pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie .

GKI.7013.29.i.10.2018MF Starogard Gdański dnia 23.02.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 23.02.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego...

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie gm. Starogard gd.

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jabłowie gm. Starogard Gd. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Zatrzymaj banner przewijany