Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli, nr ref. RGM.271.9.2018

Ogłoszenie nr 500166274-N-2018 z dnia 16-07-2018 r. Gmina Starogard Gdański: Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. " Termomodernizacja budynku OSP w Siwiałce "

GKI.7013.38.2018/wo1 Starogard Gdański, 2018-07-13 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA WYKONANIE ZADANIA PN. „ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W SIWIAŁCE ” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 571623-N-2018 z...

Przetagr nieograniczony na usługę pn - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad termomodernizacją budynku OSP i budynku światlicy wiejskiej w Siwiałce

Ogłoszenie nr 588642-N-2018 z dnia 2018-07-13 r. Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem: „Termomodernizacji budynków gminnych – budynku OSP i budynku świetlicy wiejskiej w Siwiałce” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli" nr ref. RGM.271.10.2018

Starogard Gdański 2018-07-12 RGM. 271.10.2018 Wykonawcy w Postępowaniu przetargowym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli" nr ref. RGM.271.10.2018 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia...

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” , nr ref. RGM.271.10.2018

RGM. 271.10.2018 Starogard Gdański, dn. 09.07.2018r. INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający -...

ogłoszenie o zmówieniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowa studni głębinowej na ujęciu w Suminie oraz sprawowanie dozoru geologicznego nad wykonywaniem otworu studni nr 3. "

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy studni głębinowej w Suminie oraz sprawowanie dozoru geologicznego nad wykonywaniem otworu studni nr 3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr 530112-N-2018 z dnia 2018-04-24 r.) Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj...

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. " Termomodernizacja budynku świetlicy w Siwiałce"

Ogłoszenie nr 583826-N-2018 z dnia 2018-07-05 r. Gmina Starogard Gdański: Termomodernizacja budynku świetlicy w Siwiałce OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na zadanie pn." Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy odwodnienia parkingu wraz z budową wodociagu w Suminie."

GKI. 271.11.5.2018.MF Starogard Gdański 02.07.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu przetargowym nr 571206-N-2018 z dnia 11.06.2018r. na wykonanie zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora inwestorskiego nad wykonywaniem budowy odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie„ I. Zamawiający:...

Informacja z otwarcia ofert dla postepowania pn . . „Termomodernizacja budynku OSP w Siwiałce”

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 29.06.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego , ogłoszenie nr 571623-N-2018 z dnia 2018-06-14 r. dla zadania...

Zatrzymaj banner przewijany