Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę: :"Ciągnik z oprzyrządowaniem do piaskowania i odśnieżania"

Ogłoszenie nr 536386-N-2018 z dnia 2018-03-26 r. Gmina Starogard Gdański: Ciągnik z oprzyrządowaniem do piaskowania i odśnieżania OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA "USŁUGĘ ORGANIZACJI WYCIECZEK EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ZAMÓWIENIU WSPÓLNYM" NUMER REF. RGM.271.5.2018

Ogłoszenie nr 535870-N-2018 z dnia 2018-03-26 r. Gmina Starogard Gdański: "Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów gimnazjów w zamówieniu wspólnym " OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Ogłoszenie o zamówieniu "Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku"

Ogłoszenie nr 536246-N-2018 z dnia 2018-03-26 r. Gmina Starogard Gdański: Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej.

GKI.271.1.2018 Starogard Gdański dnia 23.03.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 23.03.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 527660-N-2018...

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin"

Gmina Starogard Gdański: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii...

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 523248 Z DNIA 2018.02.26 r w Części I zamówienia na „Termomodernizację budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie”.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 523248 Z DNIA 2018-02-26 r. w Części I zamówienia na „Termomodernizację budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 523248 z dnia 26.02.2018r na "Termomodernizację budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynkyu świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie"

GKI.271.2.2018 Starogard Gdański dnia 21.03.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 21.03.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 523248-N-2018...

Informacja z dnia otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych" Nr ref. RGM.271.3.2018

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.3.2018, pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych”: ...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitranej w m. Dąbrówka , Rokocin ,Koteże

GKI.7013.29.i.3.2018 MF Starogard Gdański dnia 14.03.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 14.03.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

Ogłoszenie o zamówieniu:Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej

Ogłoszenie nr 527660-N-2018 z dnia 2018-03-07 r. Gmina Starogard Gdański: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Zatrzymaj banner przewijany