Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert z przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk-Rywałd"

GKI.271.7.2018 Starogard Gdański dnia 04.05.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 04.05.2018r o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 547338-N-2018...

Informacja z otwarcia ofert przetargowych dla zadania pn. „Modernizacja ulicy Grabowieckiej w Jabłowie"

GKI.7013.21.2018 Starogard Gdański dnia 30.04.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 30.04.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 543808-N-2018...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 543164 pn. "Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku"

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 26.04.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 543164-N-2018 z dnia 2018-04-11 r. dla zadania pn. „Termomodernizacja...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów gimnazjów w zamówieniu wspólnym"" nr ref. RGM.271.6.2018

Na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2015r.poz.2164 z późn. zm.) Zamawiający upoważniony - Gmina Starogard Gdański, odłasza nabór najkozystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr. Ref.RGM 271.6.2018 pn."Usługa organizacji wycieczek...

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk-Rywałd

Niniejszym Gmina odpowiada na pytania do przetargu nr 547338-N-2018 z dnia 2018-04-18 r ,które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 25.04.2018r. Pytania Wykonawcy: W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym, o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk Rywałd, zwracam się...

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

Ogłoszenie nr 530112-N-2018 z dnia 2018-04-24 r. Gmina Starogard Gdański: Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na wyk. zadania pn; "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin"

GKI. 271.2.2.5.2018.MF Starogard Gdański 20.04.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu przetargowym nr 542050 z dnia 09.04.2018r. na wykonanie zadania pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin„ I. Zamawiający:...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę "Ciągnik z oprzyrządowaniem do piaskowania i odśnieżania"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 536386-N-2018 z dnia 2018-03-26r Na dostawę pn. „Ciągnik z oprzyrządowaniem do piaskowania i odśnieżania” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Zamawiający...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na pełnienie funkcji inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 537590-N-2018 z dnia 2018-03-28 r Na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku przedszkola w Szpęgawsku i budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 537057-N-2018 z dnia 2018-03-27 r. Na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego...

Zatrzymaj banner przewijany