Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków”

RGM. 271.7.2018 Starogard Gdański, dn. 23.05.2018r. INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk-Rywałd"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 547338-N-2018 z dnia 2018-04-18 r. Na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk-Rywałd” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Zamawiający...

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

Ogłoszenie nr 558785-N-2018 z dnia 2018-05-16 r. Gmina Starogard Gdański: Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych" nr ref. RGM.271.4.2018

Starogard Gdański 2018-05-14 RGM. 271.4.2018. Wykonawcy w Postępowaniu przetargowym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych" nr ref. RGM.271.4.2018 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na przetarg o "Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków"

Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 553025-N-2018 Data: 09/05/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo...

Odpowiedź na pytanie do zamówienia na wykonanie roboty pn: "Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie”

GKI.271.9.4.2018.MF Starogard Gd. 11.05.2018r.. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie” ogłoszenie w biuletynie UZP nr 554764-N-2018 z 08.05.2018r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie...

"Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków"

Ogłoszenie nr 553025-N-2018 z dnia 2018-05-09 r. Gmina Starogard Gdański: "Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 543164-N-2018 na "Termomodernizację budynku przedszkola w Szpęgawsku"

GKI.271.8.2018 Starogard Gdański 09.05.2018r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 543164-N-2018 z dnia 2018-04-11 r. pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

Gmina Starogard Gdański prosi o zapoznanie się z wymienionymi niżej dokumentami , opisujacymi przedmiot zamówienia, niezbednymi dla prawidłowego przygotowania oferty 1. Koncepcja zagospodarowania szlaków kajakowych 4. Koncepcja oznakowania 5. Analiza wykonalnosci Kajakiem przez Pomorze 4. Kajakiem przez Pomorze wytyczne wodowanie Powyższe...

ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie roboty pn: "Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie”

Gmina Starogard Gdański: „Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Zatrzymaj banner przewijany