Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wezwanie do przedłużenia terminu związania z ofertą w post. dot. zamówienia publicznego nr nr 554764-N z 08.05.2018r. na wykonanie zadania pn. Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociagu w Suminie. dot. Budowy odwodnienia

GKI 271.9.8.2018.MF Starogard Gdański, dnia 08.06.2018r. Wykonawcy biorący udział w postepowaniu Dotyczy; postępowania przetargowego nr 554764-N-2018 z dnia 08.05.2018r . na wykonanie zadania pn. „Budową odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie” . „ WEZWANIE DO PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ...

Informacja z otwarcia ofert przetargowych dla zadania pn. Pełnienie funkcji „Modernizacja ulicy Grabowieckiej w Jabłowie"

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 07.06.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego, Ogłoszenie nr 565676-N-2018 z dnia 2018-05-30 r. dla zadania...

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków”

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ,,DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA PRZEDSZKOLI" NR REF. RGM.271.9.2018

Ogłoszenie nr 567747-N-2018 z dnia 2018-06-05 r. Gmina Starogard Gdański: ,,Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Informacja z otwarcie ofert dla postępowania przetargowego pod nazwą " Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia” "

GKI.7011.13.2018 Starogard Gdański dnia 01.06.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 01.06.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego : Ogłoszenie...

Ogłoszenie o zamówieniu - usługa, " Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu : Modernizacja ulicy Grabowieckiej w Jabłowie "

Ogłoszenie nr 565676-N-2018 z dnia 2018-05-30 r. Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. " Modernizacja ul. Grabowieckiej w Jabłowie" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Ogłoszenie o zamówieniu na "Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków"

Gmina Starogard Gdański: "Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIU OFERTY NA „USŁUGĘ ORGANIZACJI WYCIECZEK EDUKACYJNYCH DLA PRZEDSZKOLAKÓW”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIU OFERTY NA „USŁUGĘ ORGANIZACJI WYCIECZEK EDUKACYJNYCH DLA PRZEDSZKOLAKÓW” Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) – zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA WYKONANIE ZADANIA PN. „ MODERNIZACJA ULICY GRABOWIECKIEJ W JABŁOWIE”

GKI.7013.21.2018/WO Starogard Gdański, 2018-05-24 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA WYKONANIE ZADANIA PN. „ MODERNIZACJA ULICY GRABOWIECKIEJ W JABŁOWIE” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego ( Ogłoszenie nr 543808-N-2018...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na "Budowę odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie"

GKI.271.9.5.2018 MF Starogard Gdański dnia 24.05.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 23.05.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 554764-N-2018...

Zatrzymaj banner przewijany