Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa kanału tłocznego Owidz - Starogard Gd. - roboty dodatkowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe - kanał tłoczny Owidz - Starogard Gdański. Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie nasypu na kanale tłocznym na odcinku 135 mb, wykonanie zasilania elektroenergetycznego tymczasowego przepompowni ścieków w Owidzu.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 192839-2008 na wykonanie zadania „Wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd w gminie Starogard Gdański,”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 164 z dnia 14 września 2006 poz.1163 Zamawiający odrzuca oferty 2 wykonawców: ...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 192839-2008 na wykonanie zadania „Budowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 222 – I Etap, w Kokoszkowach w gminie Starogard Gdański”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 164 z dnia 14 września 2006 poz.1163 Zamawiający wybrał ofertę nr 2 złożoną przez: ...

Unieważnienie postępowania nr 144513 na budowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 222 - I Etap, w Kokoszkowach w gminie Starogard Gdański

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 Wójt Gminy Starogard Gdański unieważnia postępowanie nr 144513, wszczęte w dniu 1.07.2008 r., na budowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 222 - I Etap, w Kokoszkowach w gminie starogard Gdański. Powód unieważnienia: nie wpłynęła żadna oferta.

Budowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 222 – I Etap, w Kokoszkowach w gminie Starogard Gdański.

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1 Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. /58/ 56 250 67 fax. /58/ 56 246 41 2 Tryb zamówienia Postępowanie przeprowadzone...

Wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd w gminie Starogard Gdański

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1 Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. /58/ 56 250 67 fax. /58/ 56 246 41 2 Tryb zamówienia Postępowanie przeprowadzone...

Budowa hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Kokszkowach gm. Starogard Gdański Uwaga! Wpłynął protest.

Budowa hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Kokszkowach gm. Starogard Gdański SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, fax (058) 562 46 41. <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Adres strony internetowej...

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009

WÓJT GMINY STAROGARD GDAŃSKI o g ł a s z a PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro na „DOWOŻENIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY STAROGARD GDAŃSKI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2008/2009” Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w Urzędzie Zamówień...

Budowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 222 – I Etap, w Kokoszkowach w gminie Starogard Gdański.

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1 Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. /58/ 56 250 67 fax. /58/ 56 246 41 2 Tryb zamówienia Postępowanie przeprowadzone...

Wykonanie projektu budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Sumin, Sucumin i Rokocin w gminie Starogard Gdański wraz z włączeniem do systemu aglomeracji kanalizacji sanitarnej w Starogardzie Gdańskim UWAGA!!! INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKAŁADANIA OFERT

Wykonanie projektu budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Sumin, Sucumin i Rokocin w gminie Starogard Gdański wraz z włączeniem do systemu aglomeracji kanalizacji sanitarnej w Starogardzie Gdańskim. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel....

Zatrzymaj banner przewijany