Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

WÓJT GMINY STAROGARD GD. o g ł a s z a przetarg nieograniczony na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Starogard Gd. Informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z 2007r.,...

Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 57385-2009 na wykonanie zadania „Przebudowa budynku biurowego w Nowej Wsi Rzecznej – IV strefa” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień...

Budowa odcinka chodnika w Nowej Wsi Rzecznej w gminie Starogard Gdański

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1 Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. /58/ 56 250 67 fax. /58/ 56 246 41 2 Tryb zamówienia Postępowanie przeprowadzone...

Budowa utwardzenia odcinka drogi gminnej w Trzcińsku

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - NR – 67479 - 2009 przetarg nieograniczony na „Budowę utwardzenia odcinka drogi gminnej w Trzcińsku” Informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177): 1. Nazwa i adres zamawiającego. Gmina...

Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 56225-2009 na wykonanie zadania „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych i placu postojowego przy budynku GOPS w Starogardzie Gdańskim” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ; Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach w ul. Klonowej

Starogard Gdański: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach w ul. Klonowej gm. Starogard Gd OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia; Budowa drogi gminnej w Koteżach- ul. Sokoła, Sikorki i Piaskowej

Starogard Gdański: Budowa drogi gminnej w Koteżach ul. Sokoła , Sikorki i Piskowej OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY w wyniku postępowaniu przetargowego na „Publiczną autobusową obsługę komunikacyjną mieszkańców Gminy Starogard Gdański”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY w wyniku postępowaniu przetargowego I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 osoba do kontaktu – Tomasz Rogalski. II. Tryb i przedmiot zamówienia: zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu...

Budowa odcinków sieci wodociągowych w gminie Starogard” Gdański

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1 Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. /58/ 56 250 67 fax. /58/ 56 246 41 2 Tryb zamówienia Postępowanie przeprowadzone...

Budowa chodników w miejscowościach Kolincz- etap II i Owidz

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - NR – 62095- 2009 przetarg nieograniczony na „Budowę odcinka chodnika w miejscowościach Kolincz – etap II i Owidz” Informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177): 1. Nazwa...

Zatrzymaj banner przewijany