Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd w gminie Starogard Gdański

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1 Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. /58/ 56 250 67 fax. /58/ 56 246 41 2 Tryb zamówienia Postępowanie przeprowadzone...

Budowa hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Kokszkowach gm. Starogard Gdański Uwaga! Wpłynął protest.

Budowa hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Kokszkowach gm. Starogard Gdański SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, fax (058) 562 46 41. <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Adres strony internetowej...

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009

WÓJT GMINY STAROGARD GDAŃSKI o g ł a s z a PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro na „DOWOŻENIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY STAROGARD GDAŃSKI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2008/2009” Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w Urzędzie Zamówień...

Budowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 222 – I Etap, w Kokoszkowach w gminie Starogard Gdański.

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1 Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. /58/ 56 250 67 fax. /58/ 56 246 41 2 Tryb zamówienia Postępowanie przeprowadzone...

Wykonanie projektu budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Sumin, Sucumin i Rokocin w gminie Starogard Gdański wraz z włączeniem do systemu aglomeracji kanalizacji sanitarnej w Starogardzie Gdańskim UWAGA!!! INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKAŁADANIA OFERT

Wykonanie projektu budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Sumin, Sucumin i Rokocin w gminie Starogard Gdański wraz z włączeniem do systemu aglomeracji kanalizacji sanitarnej w Starogardzie Gdańskim. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel....

sprzedaż nieruchomosci niezabudowanych o głównej funkcji usługowo-przemysłowej

Wójt Gminy Starogard Gdański zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości 1. Przedmiotem sprzedaży są działki niezabudowane stanowiące własność Gminy Starogard Gdański zapisane w KW 42091 położone w Linowcu: - nr 134/8 o pow. 6,0000 ha. Cena wywoławcza – 700.000,00 zł ( słownie: siedemset tysięcy...

sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe

Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza I I publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż działek niezabudowanych przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną stanowiących własność Gminy Starogard Gdański zapisanych w KW 39926 położonych w miejscowości Owidz obręb Janowo: L.p. Nr działki Powierzchnia...

Wykonanie wielobranżowego projektu budowy kanalizacji sanitarnej z miejscowości Rywałd do miejscowości Kolincz

Wykonanie wielobranżowego projektu budowy kanalizacji sanitarnej z miejscowości Rywałd do miejscowości Kolincz SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCy I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, fax (058) 562 46 41. Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogardgd.ug.pl I....

Wykonanie wewnętrznej klatki schodowej w budynku świetlicowo - szkolnym w Koteżach w gminie Starogard Gdański

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Wykonanie wewnętrznej klatki schodowej w budynku świetlicowo - szkolnym w Koteżach w gminie Starogard Gdański I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, fax (058) 562...

Zatrzymaj banner przewijany