Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa chodników w miejscowościach Kolincz- etap II i Owidz

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - NR – 62095- 2009 przetarg nieograniczony na „Budowę odcinka chodnika w miejscowościach Kolincz – etap II i Owidz” Informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177): 1. Nazwa...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ; Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach w ul. Klonowej

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY w wyniku postępowaniu przetargowego I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 osoba do kontaktu – Marian Firgon, Maria Michel. II. Tryb i przedmiot zamówienia: a. Rodzaj zamówienia – przetarg...

Sprostowanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty ; Budowa drogi gminej w Koteżach

Sprostowanie OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY w wyniku postępowaniu przetargowego I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 osoba do kontaktu – Marian Firgon, Maria Michel. II. Tryb i przedmiot zamówienia: a. Rodzaj zamówienia...

Publiczna autobusowa obsługa komunikacyjna mieszkańców Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański: Publiczna autobusowa obsługa komunikacyjna mieszkańców Gminy Starogard Gdański Numer ogłoszenia: 58431 - 2009; data zamieszczenia: 03.04.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Budowa drogi w Koteżach..,

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY w wyniku postępowaniu przetargowego I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 osoba do kontaktu – Marian Firgon, Maria Michel. II. Tryb i przedmiot zamówienia: a. Rodzaj zamówienia – przetarg...

Przebudowa budynku biurowego w Nowej Wsi Rzecznej - IV strefa

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - NR – 57385-2009 przetarg nieograniczony na „Przebudowa budynku biurowego w Nowej Wsi Rzecznej - IV strefa ” Informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177): 1. Nazwa i adres zamawiającego. Gmina...

Podjazd dla niepełnosprwawnych i plac postojowy przy budynku GOPS w Starogardzie Gdańskim

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - NR – 56225-2009 przetarg nieograniczony na „Utwardzenie placu i podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku GOPS w Starogardzie Gdańskim” Informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz....

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 41817-2009 na wykonanie zadania „Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Kokoszkowy i Janin w gminie Starogard Gdański”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z 2007 poz. 1655 z póź. zm. Dla zadania nr 1: „Wykonanie kompleksowego...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 38849-2009 na wykonanie zadania „Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych odcinków sieci wodociągowych w gminie Starogard Gdański”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z 2007 poz. 1655 z póź. zm. Zamawiający wyklucza z postępowania jednego wykonawcę: ECOL-UNICON...

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach w ul. Klonowej, gm. Starogard Gd.

Starogard Gdański: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach w ul. Klonowej gm. Starogard Gd. Numer ogłoszenia: 47642 - 2009; data zamieszczenia: 03.03.2009 w BZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

Zatrzymaj banner przewijany