Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa drogi gminnej w Koteżach ul. Sokoła Sikorki i Piaskowej

Budowa drogi gminnej w Koteżach – ul. Sokoła, Sikorki i Piaskowej gm. Starogard Gdański: Numer ogłoszenia: 39734 - 2009; data zamieszczenia: 24.02.2009 w BZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Kokoszkowy i Janin w gminie Starogard Gdański

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1 Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. /58/ 56 250 67 fax. /58/ 56 246 41 2 Tryb zamówienia Postępowanie przeprowadzone...

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych odcinków sieci wodociągowych w gminie Starogard Gdański

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1 Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. /58/ 56 250 67 fax. /58/ 56 246 41 2 Tryb zamówienia Postępowanie przeprowadzone...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego ulicy Kwiatowej i Południowej w Kokoszkowach w gminie Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 8090-2009 na wykonanie zadania „Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego ulicy Kwiatowej i Południowej w Kokoszkowach w gminie Starogard Gdański” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął...

„Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego ulicy Kwiatowej i Południowej w Kokoszkowach w gminie Starogard”

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1 Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. /58/ 56 250 67 fax. /58/ 56 246 41 2 Tryb zamówienia Postępowanie przeprowadzone...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na świadczenie usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy na lata 2009 r. – do grudnia 2011 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na świadczenie usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy na lata 2009 r. – do grudnia 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 30 grudnia 2008 roku rozstrzygnięty...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku powtórzenia czynności- Budowa hali sportowej przy Szkole podstawowej w Kokoszkowach

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY w wyniku powtórzenia czynności w postępowaniu I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 osoba do kontaktu – Marian Firgon, Maria Michel. II. Tryb i przedmiot zamówienia: a. Rodzaj zamówienia...

Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty-Budowa hali sportowej przy SP w Kokoszkowach

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 osoba do kontaktu – Marian Firgon, Maria Michel. II. Tryb i przedmiot zamówienia: a. Rodzaj zamówienia – przetarg nieograniczony na...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie specjalistycznych usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie specjalistycznych usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy. Na podstawie art.25, art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593 z późniejszymi zmianami, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie specjalistycznych usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie specjalistycznych usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy. Na podstawie art.25, art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593 z późniejszymi zmianami, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy...

Zatrzymaj banner przewijany