Komunikaty

Ogłoszenie Wójta Gminy Starogard Gd. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału spoleczeństwa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD.

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

 

Na podstawie art. 43, w związku z art. 46 pkt 1) i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r, poz. 1405 ze zmianami),

 

podaje się do publicznej wiadomości informację

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stary Las przyjętego uchwałą Rady Gminy Starogard Gd. Nr XLI/392/2017 z dnia 26 października 2017r. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017r. poz. 4455 i obowiązuje od dnia 2 stycznia 2018r.

 

Z w/w dokumentem oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Starogard Gd. w Wydz. Planowania Przestrzennego i Nieruchomości oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Starogard Gd. pod adresem: www.bip.starogardgd.ug.pl , zakładka prawo lokalne – zagospodarowanie przestrzenne.

 

Informację tę zamieszcza się również na stronie internetowej Urzędu Gminy Starogard Gd.  oraz w publicznie dostępnym wykazie ekoportal pod adresem: wykaz.ekoportal.pl

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.01.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Lucyna Probe
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2018 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Probe
Ilość wyświetleń: 196
02 stycznia 2018 14:36 Lucyna Probe - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany