Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Unieważnienie postępowania nr RGM.271.9.2017.AS na dostawę monitorów dotykowych i interaktywnych

Gmina Starogard Gdański informuje, że unieważnieniu uległo postępowanie nr RGM.271.9.2017.AS, prowadzone w formie zapytania ofertowego, na dostawę monitorów dotykowych i interaktywnych. Podstawą unieważnienia jest wada uniemożliwiająca kontynuowanie postępowania. Zamawiający informuje, że niezwłocznie po usunięciu wady, ogłosi...

Zapytanie ofertowe RGM.271.9.2017.AS na dostawę monitorów dotykowych i interaktywnych

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Starogard Gdański, działając na podstawie na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), gdzie wartością szacunkową całego zamówienia jest kwota 11 720,77 zł netto (VAT 0%), co stanowi 5 104,34 euro, zamówienie...

Zapytanie o szacunkową wycenę usługi organizacji i przeprowadzenia kursu Montessori

Ogłoszenie zapytania o szacunkową wycenę usługi organizacji i przeprowadzenia kursu Montessori Ogłoszenie zapytania o szacunkową wycenę usługi organizacji i przeprowadzenia kursu Montessori. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu...

Obwieszczenie dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gd., odcinek D od m. Godziszewo do m. Kokoszkowy, o długości ok. 13,5 km.

W załączeniu obwieszczenie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 24.03.2017 r. dotyczęce wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydaia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zapytanie o szacunkową wycenę dostawy wag precyzyjnych

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem o wycenę dostawy 14 szt. wag precyzyjnych do siedziby Gminy: ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański. I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem wyceny jest dostawa 14 sztuk wag precyzyjnych. Minimalne parametry i cechy wag, określone przez Zamawiającego: Maks. zakres...

Ogłoszenie wyników postępowania na wykonanie 4 tablic informacyjnych jednostronnych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem

Wyniki postępowania na wykonanie 4 tablic informacyjnych jednostronnych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30.000 euro (Zarządzenie Nr RGM/32/2014...

Ogłoszenie zapytania ofertowego na wykonanie 4 tablic informacyjnych jednostronnych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem

Ogłoszenie zapytania ofertowego na wykonanie 4 tablic informacyjnych jednostronnych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30.000 euro (Zarządzenie...

Zapytanie o szacunkową wycenę usług organizacji wycieczek edukacyjnych

ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ CENĘ nr ref. RGM.271.4.2017.AS Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zamawiający : 1) Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański NIP 5922079828 REGON 191675706 Tel....

Odpowiedź na pytanie wykonawy do zapytania ofertowego dla zadań: "Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego w Kokoszkowach" oraz "Projekt i budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych na ul. Leśnej w Dąbrówce"

Gmina Starogard Gdański informuje o wpłynięciu pytania do zapytania ofertowego na "Budowę oświetlenia placu rekreacyjnego w Kokoszkowach" oraz "Projekt i budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych na ul. Leśnej w Dąbrówce' Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści zastosowanie w inwestycji słupa oświetleniowego z kompozytu, produkowanego...

Zatrzymaj banner przewijany