Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 159424-2008

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 159424-2008 na wykonanie zadania "Remont drogi gminnej Żabno-Kręgski Młyn". Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej 222 stanowiącej dojazd do autostrady A1 na odcinku od km ok. 44+730 w m. Starogard Gd. do km ok. 48+693 w m. Jabłowo

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r., poz. 1971 ze zm.), w związku z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 25 z 2008 r., poz. 150, Urząd Gminy Starogard Gd. zawiadamia, że na wniosek Zarządu...

OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska dla przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi wojewódzkiej 222 stanowiącej dojazd do autostrady A1 na odcinku od km ok. 44+730 w m. Starogard Gd. do km ok. 48+693 w m. Jabłowo

OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art.32 ust.1 ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150), Urząd Gminy...

ołoszenie o wyniku przetargu na dowożenie uczniów do szkół w roku szk. 2008/09

Starogard Gdański, 20.08.2008 r. Znak sprawy 169934-2008 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO „DOWOŻENIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY STAROGARD GDAŃSKI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2008/2009” z dnia 20 sierpnia 2008 roku Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było...

OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska dla przedsięwzięcia – budowa zespołu elektrowni wiatrowych rejonie wsi Owidz (obręb ew. Janowo) wraz z przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na części działek nr 132/16 i 130/2.

OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art.32 ust.1 ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150), Urząd...

OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska dla przedsięwzięcia – budowa zespołu elektrowni wiatrowych na części działek nr 16/3 poł. we wsi Jabłowo oraz dz. nr 79/2 i 80 poł. we wsi Dąbrówka

OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art.32 ust.1 ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150), Urząd...

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publ. dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji środowiskowych - Budowa drogi gminnej nr 213035G Koteże-Jabłowo stanowiącej obwodnice miasta Starogard Gd.

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 ze zm.) w związku z art.46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150) Urząd Gminy Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości informację...

Informacja o postępowaniu o wydanie decyzji uwarunk. środowisk. dla budowy ronda

WÓJT GMINY STAROGARD GDAŃSKI Działając na podstawie art.32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150) PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kolincz, Owidz, Barchnowy

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 ze zm.) w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27...

Ogłoszenie o wyniku postępowania 86555-2008

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 86555-2008 na wykonanie wielobranżowego projektu sieci kanalizacji z miejscowości Rywałd do miejscowości Kolincz. Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień...

Zatrzymaj banner przewijany