Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz – Gmina Starogard Gdański”

ZAWIADOMIENIE O WSZCZECIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1971 ze zm.) zawiadamia się, że na wiosek Wójta Gminy Starogard Gdański – Pana Stanisława Połoma zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie części Gminy Starogard Gdański - budowa kanalizacji sanitarnej Owidz, Kolincz, Barchnowy”

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zagodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Starogard Gdański zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie ralizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pn. "Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin mających problemy alkoholowe z terenu gminy Starogard Gdański"

Zarządzenie Nr OZS/34/2008 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pn. „Zorganizowanie obozu socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin mających problemy alkoholowe z terenu...

Zatrzymaj banner przewijany