Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE na utrzymanie zieleni na terenie miejsc publicznych w roku 2018.

ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zmianami), Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na utrzymanie zieleni na terenie miejsc publicznych w roku 2018. Nazwa zamawiającego: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego...

ZAPYTANIE OFERTOWE na utrzymanie zieleni na terenie gminnych miejsc publicznych w roku 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zmianami), Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na utrzymanie zieleni na terenie miejsc publicznych w roku 2018. Nazwa zamawiającego: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9,...

Wyniki z otwarcia ofert na projekty rozbudowy sieci kan. sanitarnej w Dąbrówce i w Koteżach

Gmina Starogard Gdański informuje o wynikach z otwarcia ofert na projekty rozbudowy sieci kanmalizacji sanitarnej w Dąbrówce i w Koteżach. Plikz wynikami w załączeniu.

Wyniki z otwarcia ofert na projekty rozbudowy sieci wodociągowej w Rokocinie,Koteżach i Rywałdzie.

Gmina Starogard Gdański informuje o wynikach z otwarcia ofert projekty rozbudowy sieci wodociagowej w Rokocinie , Koteżach i Rywałdzie. Plik w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA "PROJEKTY ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W DĄBRÓWCE I KOTEŻACH".

GMINA STAROGARD GDAŃSKI ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH BUDOWLANO- WYKONAWCZYCH ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W DĄBRÓWCE I KOTEŻACH . SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA W ZAŁĄCZNIKACH. TERMIN SKŁADANIA OFERT-12.02.2018R GODZ. 10.00 Wójt Gminy Stanisław Połom

Zmiany w zapytaniu ofertowym na "Projekty rozbudowy sieci wodociągowych w Rokocinie, Koteżach i Rywałdzie"

Zamawiajacy informuje o poprawieniu omyłki pisarskiej w zapytaniu ofertowym na "Projekty rozbudowy sieci wodociagowych w Rokocinie Koteżach i Rywałdzie" z dnia 26.01.2018r. Zmienia się zapis w pkt. 4 zapytania ofertowego w treści: Termin wykonania zamówienia (złożenie wniosku w SP o pozwolenie na budowę/zgłoszenie) : Dla zadania nr...

ogłoszenie o przystąpieniu do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 20/52 w Jabłowie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zmianami), w związku z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia...

Zatrzymaj banner przewijany