Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Starogard Gdański dotyczących projektów zmiany statutów sołectw.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Starogard Gdański dotyczących projektów zmiany statutów sołectw. Termin przeprowadzenia konsultacji: Zgodnie z Zarządzeniem Nr ADM/90/2018 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał...

Zapytanie ofertowe nr RGM.271.14.2018 na "Usługi organizacji i przeprowadzenia przez instytucję edukacyjną kursów innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkolnych"

Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie "Usług organizacji i przeprowadzenia przez instytucję edukacyjną kursów innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkolnych" Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr OZS.4464.4.1.2018 na Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr OZS.4464.4.1.2018 na Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański w roku szkolnym 2018/2019 Działając na podstawie art. 91 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych...

ogłoszenie o możliwości zapoznania się z koncepcją zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kokoszkowy

OGŁOSZENIE Urząd Gminy Starogard Gdański informuje mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości położonych w miejscowości Kokoszkowy, że mogą zapoznać się z koncepcją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kokoszkowy. Koncepcja będzie udostępniona w dniu 22 sierpnia 2018r. (środa) w...

Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na "Dostawę rolet wewnętrznych w kasecie" nr RGM.271.12.2018

Ocena ofert złożonych w dniu 23.07.2018r. i wybór najkorzystniejszej oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr RGM.271.12.2018 na dostawę rolet wewnętrznych w kasecie, wpłynęła 1 oferta. Ocena ofert: Nr oferty data wpływu, godzina Nazwa i adres Oferenta Cenna brutto zamówienia /zł/ Ocena ofert: ...

Wyniki postępowania na wykonanie i dostawę 16 tablic informacyjnych wraz ze stelażami i słupkami

WYNIKI postępowania na wykonanie i dostawę 16 tablic informacyjnych wraz ze stelażami i słupkami na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30.000 euro (Zarządzenie Nr RGM/32/2014 Wójta...

Zapytanie ofertowe na dostawę kompletnych zestawów ratownictwa medycznego PSP R1 oraz defibrylatorów AED dla OSP z terenu Gminy Starogard Gdański

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Starogard Gdański zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Dostawa kompletnych zestawów sprzętu ratownictwa medycznego PSP R1 (3 szt.) oraz defibrylatorów AED (3 szt.) dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Starogard Gdański”. Na realizację powyższego zadania uzyskano dofinansowanie...

Zatrzymaj banner przewijany