Komunikaty

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na dostawę kompletnych zestawów ratownictwa medycznego PSP R1 oraz defibrylatorów AED dla OSP z terenu Gminy Starogard Gdański

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Starogard Gdański zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Dostawa kompletnych zestawów sprzętu ratownictwa medycznego PSP R1 (3 szt.) oraz defibrylatorów AED (3 szt.) dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Starogard Gdański”. Na realizację powyższego zadania uzyskano dofinansowanie...

ZARZĄDZENIE NR GZUK/58/2018 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zakazu używania wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe

ZARZĄDZENIE NR GZUK/58/2018 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zakazu używania wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 40 ust. 3 i 4 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późno...

Praca urzędu 23 grudnia

Informujemy wszystkich zainteresownych iż w dniu 23 grudnia 2016 roku, tj. w piątek Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim będzie czynny w godzinach 7.15 - 12.15, natomiast kasa w godzinach 7.15 - 11.00.

Zatrzymaj banner przewijany