Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała Nr LII/483/2018 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLVII/451/2018 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Starogard Gdański na stałe obwody głosowania.

Link do Uchwały Nr LII/483/2018 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 sierpnia 2018 roku opublikowanej w Dzieniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3575

Uchwała Nr XLVIII/457/2018 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zmiany siedziby obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Starogard Gdański.

Link do Uchwały Nr XLVIII/457/2018 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 17 maja 2018 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa pomorskiego http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2263

UCHWAŁA NR XLVIII/456/2018 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Starogard Gdański na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Link do UCHWAŁY NR XLVIII/456/2018 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 17 maja 2018 r. OPUBLIKOWANEJ W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2262

UCHWAŁA NR XLVI/441/2018 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Starogard Gdański na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Link do UCHWAŁY NR XLVI/441/2018 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 29 marca 2018 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1859

Uchwała Nr XXI/205/2016 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany opisu granicy okręgu wyborczego utworzonego na obszarze Gminy Starogard Gdański.

Link do Uchwały Nr XXI/205/2016 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 16 czerwca 2016 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2511

Uchwała Nr X/93/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 03 września 2015 roku w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Starogard Gdański odrebnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Link do Uchwały Nr X/93/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 03 września 2015 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowyn Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2941

Zatrzymaj banner przewijany