Gminny Zakład Usług Komunalnych

Adres

Jabłowo ul. Szkolna 3

83-211 Jabłowo

Telefon

058 5621608

Stanowiska

Kierownik

Komunikat w sprawie wysokości opłat za dostarczoną wodę oraz odebrane ścieki od dnia 01 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Komunikat w sprawie wysokości opłat za dostarczoną wodę oraz odebrane ścieki
Gminny Zakład Usług Komunalnych
ul. Szkolna 5, 83-211 Jabłowo
Stacjonarny:(58) 562-16-08; Fax:(58) 562-16-08
e-mail:gzukjablowo@tlen.pl


Jabłowo, dnia 23 czerwca 2014 r.Komunikat


Na podstawie art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 858 z późn. zm.), Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w okresie od dnia 01 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. na terenie Gminy Starogard Gd.:

http://www.bip.starogardgd.ug.pl/wiadomosci/1426/wiadomosc/234454/komunikat_w_sprawie_wysokosci_oplat_za_dostarczona_wode_oraz_ode

Załączniki

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2008 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Włodzimierz Bieliński
Ilość wyświetleń: 17345
27 czerwca 2014 09:20 Damian Plewako - Aktualizacja danych jednostki.
27 czerwca 2014 09:19 Damian Plewako - Aktualizacja danych jednostki.
22 kwietnia 2013 09:48 Damian Plewako - Aktualizacja danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany